CBL wil meer samenwerking op MVO-beleid

25-10 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Supermarkten hebben flinke stappen gezet wat betreft hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor verdere vooruitgang is samenwerking met andere ketenpartijen, certificeringsorganisaties, overheden en maatschappelijk organisaties noodzakelijk. Dat concludeert het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) in de rapportage IMVO-risicomanagement in de supermarktbranche.

In juni 2018 ondertekende de supermarktbranche het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Samen met andere voedingsmiddelenbranches, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties heeft het CBL vastgelegd zich in te zetten voor de verbeteren van het IMVO-risicomanagementbeleid.

Veel potentieel benut

Uit een eigen evaluatie blijkt volgens het CBL dat supermarkten, net als vorige jaren en ondanks een lichte daling op een aantal punten, hoog scoren op de verschillende duurzaamheidsonderwerpen. Het gaat hier om zaken als het opstellen en implementeren van MVO-beleid en het uitvoeren van een plan van aanpak. De supermarkten scoren gemiddeld 85% over alle IMVO-elementen heen en laten daarmee volgens het CBL zien veel potentieel te hebben benut.

Meer transparantie in complexe internationale ketens

Een belangrijk actiepunt is volgens de brancheorganisatie het verkrijgen van meer transparantie in complexe internationale ketens. Dat kan alleen in samenwerking met andere partijen. Meer transparantie moet leiden tot een betere monitoring door de hele keten heen. Ook op het vlak van klachtenafhandeling valt volgens het CBL nog wat te verbeteren. De mogelijkheid voor externe belanghebbenden om een klacht in te dienen en om herstel te vragen is niet bij alle supermarktketens aanwezig. Bij herstel moet gedacht worden aan bijvoorbeeld compensatie of een verbetering van omstandigheden. Ook hier is samenwerking met andere partijen volgens het CBL noodzakelijk.

Willem Veldman


Beheer