Doorgaan naar artikel

CBS: areaal akkerbouw krimpt, vooral minder tarwe

Foto: Twan Wiermans

Foto: Twan Wiermans

Het areaal akkerbouw kromp in 2020 met 0,3% ten opzichte van 2019. Gerst is met 15,3% de grootste groeier, tarwe leverde het meest in (-8,7%).

Dit seizoen wordt op 530.300 hectare akkerbouwgewassen geteeld. Het akkerbouwareaal krimpt al sinds 2000. Sindsdien kreeg meer dan 100.000 hectare (16%) een andere bestemming. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2020.

Lees verder onder de grafiek.

Grootste krimp bij areaal tarwe

Het tarwe-areaal vertoont de grootste krimp, het is met ruim 110.000 hectare 9% kleiner dan vorig jaar. Dat komt door de beperkte zaaimogelijkheden in het afgelopen natte najaar. Areaal wintertarwe kromp dan ook met 16,5% naar 93.650 hectare, terwijl de oppervlakte zomertarwe verdubbelde naar zo’n 17.000 hectare. Nu bestaat ongeveer 15% van de tarwe uit zomertarwe. Groei is er in 2020 voor gerst (15,3% naar 38.900 hectare). Vooral zomergerst, waarvan de zaaiperiode langer doorgaat, won met 29.100 hectare terrein.

Sinds 2000 is het uienareaal verdubbeld

Minder uien

Ook worden, zoals verwacht na de moeilijke jaren voor Zeeuwse telers en de matige zaaiomstandigheden, iets minder uien geteeld dit seizoen. Er staat 27.400 hectare uien, een krimp van 0,7% (180 hectare minder). Echter, over meer jaren gezien is het meer een stagnatie na regelmatige groei. Sinds 2000 is het uienareaal verdubbeld.

Kwart aardappelareaal is pootgoed

Ook het aardappelareaal werd kleiner dit jaar; min 2,3% naar 77.000 hectare. Zowel de oppervlaktes van pootgoed als zetmeelaardappelen zijn iets toegenomen, beide met ongeveer met 1%. In 2020 bestaat meer dan een kwart van het aardappelareaal uit pootaardappelen. Zetmeelaardappelen nemen ook ruim een kwart in beslag. Consumptieaardappelen worden het meest geteeld (46,2%).

Het aantal hectares pootgoed groeide sinds 2000 met bijna 6%. Het areaal consumptie- en zetmeelaardappelen kromp sinds 2000 met respectievelijk 12 en 11%.

Voor suikerbieten wordt in 2020 een groei van 3,5% genoteerd in de landbouwtelling.

Beheer
WP Admin