Doorgaan naar artikel

CBS: bedrijven investeren meer in milieu

Foto: Canva/anatoliy_gleb

Foto: Canva/anatoliy_gleb

Nederlandse bedrijven investeerden in 2019 € 1,18 miljard in het milieu. Dat is 4% meer dan in 2018, toen het om € 1,136 miljard ging.

Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over de milieu-investeringen door bedrijven.

Bedrijven besteedden ruim 90% hiervan aan voorzieningen voor een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening. Het gaat om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is € 65 miljoen uitgegeven in 2019, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Verder besteedden bedrijven € 20 miljoen aan de bestrijding van bodemverontreiniging, € 15 miljoen aan het verwerken van afval, en € 5 miljoen aan het beperken van geluidhinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.

Milieu-investeringen fluctueren door grote projecten

De milieu-investeringen piekten in de jaren 2015 en 2016. In beide jaren werd toen ongeveer € 2 miljard geïnvesteerd in het milieu. Dit had vooral te maken met de afronding van enkele grote projecten.

Milieu-investeringen kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren. Dat komt bijvoorbeeld doordat grote projecten, zoals het bouwen van een windmolenpark op zee, in de cijfers meegenomen worden op het moment van oplevering.

Energiebedrijven grootste milieu-investeerders

In 2018 deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen. Andere grote investeerders waren de chemie en de voedingsmiddelenindustrie. Samen waren deze drie bedrijfstakken goed voor 80% van de totale milieu-investeringen in dat jaar.

Aandeel milieu in totale investeringen fors gestegen

Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen van bedrijven is 7,9% in 2019, iets lager dan in 2018, toen was dit 8,2%. Vanaf 1975 tot 2019 is het milieuaandeel gestegen van minder dan 3% tot ongeveer 8% in de laatste twee jaar.

Snel delen

Image
Eric Beukema

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin