CBS-cijfers: meeste familiebedrijven in landbouw

29-10-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Bijna 50% van de bedrijven in de sector landbouw, bosbouw en visserij is een familiebedrijf.

Relatief de meeste familiebedrijven komen voor in de sector landbouw, bosbouw en visserij. Bijna 50% van de bedrijven in die sector is een familiebedrijf. De horeca volgt op nummer twee met bijna 40% familiebedrijven binnen de sector.

Aantal familiebedrijven in landbouw nagenoeg gelijk gebleven

Het aantal familiebedrijven in de landbouw is in de jaren 2015 tot en met 2018 nagenoeg gelijk gebleven. In 2018 waren dat er 35.990, tegenover 36.235 (-0,7%) in 2017 en 35.255 (+2%) in 2015. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar familiebedrijven van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzet

Begin 2018 telde Nederland in totaal bijna 273.000 familiebedrijven. Daarvan zijn er 195.000 actief in het niet-financiële bedrijfsleven (waaronder de sector landbouw, bosbouw en visserij). Zij realiseerden in totaal € 403 miljard omzet, grofweg een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven. Hoe groter het bedrijf, hoe minder vaak het een familiebedrijf is. Het omzetaandeel van familiebedrijven is met 43% dan ook het grootst onder bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseren de familiebedrijven 13% van de omzet.

Welk aandeel de landbouw in 2018 had van de totale omzet is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van het CBS is dat aandeel ‘substantieel’, maar voor dit onderzoek niet afzonderlijk geanalyseerd en dus niet meegenomen in de cijfers.

Meeste familiebedrijven in landelijk gebied

De meeste familiebedrijven zijn te vinden in het landelijk gebied. “In de randstad zie je er aanzienlijk minder, wat wijst op het aanzienlijk grote aandeel van boerenbedrijven onder de familiebedrijven”, aldus een CBS-woordvoerder. In de noordelijke provincies en Zeeland zijn relatief de meeste familiebedrijven in de de landbouw te vinden.

Aantal banen stijgt licht

Het aantal banen in de landbouw, bosbouw en visserij laat een continue lichte stijging zien. In 2018 was de gehele sector goed voor ruim 101.000 banen in Nederland, tegenover 98.900 (+2%) in 2017 en 95.100 (+6%) in 2015.

Het onderzoek ‘Familiebedrijven in Nederland’ van het CBS is uitgevoerd na een Kamermotie en bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De cijfers hebben alleen betrekking op de jaren 2015 tot en met 2018.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur


Beheer