CBS: meer melkkoeien in de wei

26-11-2019 | |
Foto: Ruud Ploeg -
Foto: Ruud Ploeg

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2018 ten opzichte van een jaar eerder met 3% toegenomen naar 71%.

Het aantal bedrijven dat weidegang toepast nam toe van 78 naar 80%. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 werd volgens de Landbouwtelling 71% van de 1,6 miljoen melkkoeien geweid. In 2015 en 2016 was dat nog 65%. In de periode tussen 2010 en 2015 daalde het percentage koeien in de wei van 74 naar 65%.

Meer bedrijven passen weidegang toe

Het aantal bedrijven dat weidegang toepast is voor het derde jaar op rij gestegen. In de periode 2011-2015 hielden melkveehouders hun koeien juist steeds vaker op stal. Op 77% van de bedrijven mochten alle koeien vorig jaar de stal uit. Op 3% van de bedrijven mocht een deel van de koeien naar buiten. 20% van de bedrijven houdt de koeien het hele jaar op stal. Op deze overwegend grotere bedrijven stond afgelopen jaar 30% van de melkkoeien.

Opvallend is de toename in aantal bedrijven met 160 of meer melkkoeien dat de dieren laat weiden. Dat nam toe van 53% in 2016 naar 59% in 2018. Wel kiezen grotere bedrijven vaker voor deelweidegang.

Daling beweidingsduur

De melkkoeien die in de wei lopen, worden wel minder lang buiten gehouden. In 2018 liep een geweide melkkoe gemiddeld 1.648 uur in de wei. In 2013 was dat nog 1.941 uur. CBS wijt deze daling van de beweidingsduur onder meer aan de schaalvergroting en de toename van de deelweidegang. Ook de droogte en hitte was volgens woordvoerder Cor Pierik in 2018 zonder twijfel van invloed op het aantal uren weidegang.

Niet verwonderlijk is dat melkkoeien in Noord- en Zuid-Holland de meeste uren in de wei staan, al nam ook in deze provincies de beweidingsduur af.

Willem Veldman
Meer over


Beheer