CBS: minder aardappelen en uien geoogst dan gedacht

31-01-2020 | |
Oogst consumptieaardappelen. - Foto: Henk Riswick
Oogst consumptieaardappelen. - Foto: Henk Riswick

De akkerbouwers hebben minder consumptieaardappelen en zaaiuien geoogst dan CBS eerder inschatte.

De definitieve oogstraming bij zaaiuien valt 6,5% lager uit dan de voorlopige. Bij consumptieaardappelen is 4,4% minder van het land gehaald. Door de zeer natte oogst is meer verloren gegaan dan aanvankelijk gedacht.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat Nederland vorig jaar 3,717 miljoen ton consumptieaardappelen heeft geoogst. Dat is ruim 580.000 ton meer dan in het gortdroge 2018. Er is 1,37 miljoen ton zaaiuien geoogst. Dat is ongeveer 480.000 ton meer dan in 2018.

Grotere arealen aardappelen en uien

Vorig jaar is 77.557 hectare consumptieaardappelen geoogst. Dat is 1.342 hectare minder dan CBS inschatte bij de voorlopige oogstraming. Bij zaaiuien bedraagt het verschil met de voorlopige cijfers 380 hectare.

De aardappel- en uienarealen zijn fors gegroeid. Er is vorig jaar bijna 1.500 hectare consumptieaardappelen meer geoogst dan in 2018. De akkerbouwers hebben vorig jaar 2.237 hectare meer zaaiuien geoogst dan het jaar ervoor. Het geoogste areaal consumptieaardappelen is het grootst sinds 2000. Bij de zaaiuien is dit een record.

Opbrengst aardappel en ui onder langjarig gemiddelde

Volgens CBS hebben de akkerbouwers vorig jaar 47,9 ton consumptieaardappelen per hectare geoogst. Dat is 6,7 ton meer (+16%) dan in het droge 2018. De hectareopbrengst van 2019 ligt volgens CBS echter onder het meerjarig gemiddelde. CBS berekent het meerjarig gemiddelde over de periode 2000 tot en met 2017. De statistici laten 2018 buiten beschouwing omdat de hectareopbrengsten toen sterk afweken van wat normaal is. Zo komt CBS op een langjarig gemiddelde van 49,8 ton consumptieaardappelen per hectare. Het langjarig gemiddelde van zaaiuien bedraagt 57,2 ton per hectare. In 2019 is 50,3 ton zaaiuien per hectare geoogst. Dat is 42% meer dan in 2018, maar dus wel minder dan het meerjarig gemiddelde.

Meer dan gemiddeld bieten en graan per hectare

De hectare-opbrengst van suikerbieten lag vorig jaar boven het langjarig gemiddelde. De opbrengst kwam uit op 83,9 ton per hectare. Dat is 10% meer dan in 2018. Het langjarig gemiddelde ligt op 72,6 ton bieten.

In tegenstelling tot consumptieaardappelen en zaaiuien lagen de hectareopbrengsten bij graan in 2019 juist wel boven het meerjarig gemiddelde. Volgens CBS is vorig jaar een record van gemiddeld 9,6 ton tarwe (winter- en zomertarwe) per hectare geoogst. Dat is 800 kilo meer dan in 2018 en ruim 1.000 kilo boven het meerjarig gemiddelde.

Ook bij gerst zijn recordhoge hectareopbrengsten gerealiseerd. Bij wintergerst is dat 9,1 ton en bij zomergerst 6,6 ton. Die waren in 2018 op respectievelijk 8,1 ton en 6,7 ton per hectare. De opbrengst aan gerst bedroeg vorig jaar gemiddeld 7,4 ton per hectare (winter- en zomergerst). Dat is 6% meer dan in 2018 en eveneens een ton meer dan wat gemiddeld per jaar van een hectare gerst komt. Vooral wintertarwe en wintergerst groeiden goed vorig jaar, meldt CBS.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer