CBS: platteland schoner en veiliger dan stad

30-11-2020 | Laatste update op 17-10 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

Plattelandsbewoners leven in een gezondere en veiligere omgeving dan stedelingen. Daarentegen is de materiële welvaart in steden wat groter.

Dat blijkt uit de eerste regionale ‘Monitor Brede Welvaart 2020’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

Meer natuur en minder emissies op platteland

De verschillen tussen platteland en stad zijn groot, concludeert het CBS. Vooral in milieu, veiligheid en materiële welvaart. Zo is er op het platteland meer natuur en minder emissie van fijnstof en broeikasgassen, volgens het CBS. Ook zijn plattelandsmensen gemiddeld genomen gezonder dan stedelingen. In een stad is bovendien minder sociale cohesie, hoewel de afstand tot allerlei voorzieningen korter is. “Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland”, zeggen de onderzoekers hierover. “Mensen wegen de nadelen op het ene aspect van brede welvaart af tegen de voordelen op een ander aspect.” Zo hebben stedelingen gemiddeld genomen meer te besteden dan plattelandsbewoners.

Uitzonderingen

Het CBS ziet ook een aantal uitzonderingen. Zo zijn er ook gemeenten in landelijk gebied waar het niet zo veilig is als in veel andere plattelandsgemeenten en mensen vaak ook niet zo gezond zijn. Bewoners van de Groningse gemeenten Veendam, Oldambt en Stadskanaal zijn bijvoorbeeld relatief ongezond, terwijl ze veel last hebben van criminaliteit, vaak ver weg van een basisschool wonen en gemiddeld genomen minder te besteden hebben.

Andersom zijn er ook stedelijke gebieden waar het in veel opzichten goed gaat. Gemeenten als Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en Oegstgeest combineren een korte afstand tot voorzieningen en natuur met een schoon milieu en goede gezondheid.

Verder kijken dan economische groei

Het CBS heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei. Ze hebben veertig uiteenlopende aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van overgewicht tot de contacten met familie, de afstand tot de basisschool en de afstand tot een café.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer