CBS: stemming verslechtert in voedingssector

30-05 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De producenten in de voedings- en genotmiddelensector hebben wat minder vertrouwen in de toekomst.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in april dit jaar een stemmingsindicator van 7,8% in deze sector. Dat daalde naar 6,2% in mei. Het CBS publiceert iedere maand de indicator voor het producentenvertrouwen. Dat geeft de stemming aan onder ondernemers in diverse sectoren van de Nederlandse industrie. De indicator kan positief of negatief zijn ten opzichte van de nullijn en geeft aan hoeveel procent van de ondernemers positiever of negatiever zijn dan de nullijn. De indicator wordt berekend op basis van drie factoren. Dat zijn de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

Mei-score best hoog

Ondanks de daling is de mei-score van dit jaar best hoog. In de 29 maanden sinds januari 2020 valt de score in zeven maanden hoger uit. Het vertrouwen in de voedings- en genotmiddelensector bereikte een dieptepunt van -22,2% in mei 2020 op het hoogtepunt van de coronacrisis. In januari 2020 lag het op een hoog niveau van 8,5%.

Ook in de rest van de industrie was de stemming in mei 2022 onder de ondernemers minder positief. Het vertrouwen ging van 10,8% in april naar 9,9% in mei, meldt het CBS. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0%. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7%) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7%). Het producentenvertrouwen lag in mei 2022 ruim boven het langjarig gemiddelde.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer