Doorgaan naar artikel

CBS: stikstofproductie melkvee boven plafond

Foto: ANP premium

Foto: ANP

De Nederlandse melkveehouderij heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer fosfaat en minder stikstof uitgestoten dan in het 4e kwartaal van 2020.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. (CBS). De melkveestapel produceerde 75,8 miljoen kilo fosfaat, ten opzichte van 73,3 miljoen kilo in het vorige kwartaal, maar nog ruim onder het plafond van 84,9 miljoen kilo.

De stikstofproductie daalde van 290,4 naar 287,1 miljoen kilo, maar is nog altijd boven het plafond van 281,8 miljoen kilo. De totale stikstof- en fosfaatproductie van de veehouderij is wel onder de stikstof- en fosfaatplafonds.

Beheer
WP Admin