CBS telt meer bakkers en minder groentewinkels in 2020

20-04 | |
Versgebakken broden. Het CBS telde in 2020 meer bakkers dan een jaar eerder. - Foto: Hollandse Hoogte/ANP
Versgebakken broden. Het CBS telde in 2020 meer bakkers dan een jaar eerder. - Foto: Hollandse Hoogte/ANP

In 2020 is het aantal winkels voor voedingsmiddelen ongeveer gelijk gebleven, binnen deze categorie waren er wel meer bakkerswinkels.

Het aantal winkels voor brood, banket en zoetwaren is afgelopen jaar met 1,5% toegenomen. Het aantal slagers en poeliers daalde met 1,8%. Het aantal groentewinkels ging nog iets harder naar beneden met 2,8%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal supermarkten bleef met een toename van 0,1% vrijwel gelijk.

Het aantal echte winkels is in totaal met 900 afgenomen naar 85.500. Vooral het aantal winkels voor non-food, zoals kleding, daalde in het coronajaar. Het aantal boekenwinkels nam met 5% het hardst af. Het aantal winkels voor computers en software steeg met 2,5% het hardst.

Gemiddelde daling

Volgens CBS ligt de daling in lijn met de gemiddelde daling sinds 2010, een echte invloed van corona is vooralsnog niet te zien. Sinds 2010 is het aantal winkels met 13.500 gedaald dat komt neer op 14% minder. Daarmee is de afname in 2020 nog iets minder dan het gemiddeld. Dit jaar moet blijken in hoeverre alsnog een flinke daling van het aantal winkels zal volgen. Dat hangt sterk af van het herstel als de maatregelen vanwege corona versoepeld worden.

Het aantal webwinkels is wel hard gestegen. Sinds 2010 is het aantal webwinkels verviervoudigd.

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer