Skip to content

CBS: voedingsindustrie laat minder reststromen verbranden

De hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomt in bij de productie van voedingsmiddelen was 7,6 miljoen ton in 2021.

Afvalverbrandingsinstallatie. Van de 7,6 miljoen ton afval die de voedingsindustrie vorig jaar produceerde, kwam slechts 33.000 ton bij een afvalverbrander terecht. - Foto: Canva

Afvalverbrandingsinstallatie. Van de 7,6 miljoen ton afval die de voedingsindustrie vorig jaar produceerde, kwam slechts 33.000 ton bij een afvalverbrander terecht. - Foto: Canva

De hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomt bij de productie van voedingsmiddelen was 7,6 miljoen ton in 2021. De voedingsmiddelenindustrie produceert van alle industrietakken de grootste hoeveelheid reststromen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De hoeveelheid afval in de voedingsmiddelen- en genotsindustrie is al enkele jaren relatief stabiel. Deze steeg met 0,6% in 2021 ten opzichte van 2020. Het afval bestaat voornamelijk uit organisch afval en wordt bijna volledig hergebruikt. In 2021 werd 5,9 miljoen ton aan afvalstromen gebruikt voor veevoeder, vergisting of meststoffen. Slechts 33.000 ton belandde bij een stortplaats of afvalverbrander.

Minder verbrand

Al jaren neemt het aantal ton dat wordt aangeboden aan ‘eindverwerkers’ (afvalverbranders, stortplaatsen of slibverwerkers) af. In 2007 ging 107.000 ton vanuit de voedingsmiddelenindustrie richting deze verwerkers. In 2020 ging nog 42.000 ton naar de eindverwerkers.

De productie in de voedingsmiddelen is sinds 2016 relatief stabiel, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarvoor nam de productie toe, maar de hoeveelheid afvalstoffen blijft enigszins hetzelfde.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin