CBS: volume voedingsindustrie gekrompen

10-05 | |
Voor de hele industrie kwam de dagproductie in maart ruim 7% hoger uit dan een jaar geleden. - Foto: Canva/Picsfive
Voor de hele industrie kwam de dagproductie in maart ruim 7% hoger uit dan een jaar geleden. - Foto: Canva/Picsfive

De gemiddelde dagproductie in de voedingsmiddelenindustrie is in maart opnieuw afgenomen.

De gemiddelde dagproductie was 1,3% minder dan in maart 2021 en dat is de derde maanddaling op rij. De omzet was ondanks de afname van de productie wel 19,6% hoger in maart dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor de hele industrie kwam de dagproductie in maart ruim 7% hoger uit dan een jaar geleden. Dat is wel wat minder dan in februari, toen was de dagproductie voor de gehele industrie nog 10,4% hoger dan een jaar eerder. De grootste groei realiseerde de machine-industrie met een toename van 35%. De grootste krimp deed zich voor in de transportmiddelenindustrie met een afname van ruim 10%.

Hogere prijzen

De productie van de voedingsindustrie is in de eerste drie maanden van dit jaar afgenomen. Dat gebeurde ook al in de eerste drie maanden van 2021. Dat de omzet toch fors is gestegen, heeft alles te maken met de stijging van de prijzen van voedingsmiddelen. In oktober 2021 steeg de omzet van de gehele voedingsindustrie met 10%, in de maanden daarna ging het hard met een toename van meer dan 20% in november, december en januari. In de laatste maanden van 2021 nam ook de dagproductie nog toe, sinds januari neemt de dagproductie af terwijl de omzetstijging relatief groot blijft.

Doorberekenen

Het lijkt er op basis van deze cijfers op dat de voedingsfabrikanten er als geheel in slagen om hogere kosten door te berekenen aan hun afnemers. Dat gaat nog maar beperkt ten koste van het volume. Per bedrijfstak binnen de voedingsindustrie zijn er wel grote verschillen. Dat heeft niet alleen te maken met de positie van fabrikanten ten opzichte van hun afnemers. Er zijn ook grote verschillen tussen producenten in de mate waarin de bedrijfsvoering wordt geraakt door hogere kosten voor grondstoffen, productie en distributie.

Esselink
Wim Esselink Redacteur


Beheer