CDA: baseer Mancozeb-verbod op wetenschap

De Tweede Kamer moet de toelating van gewasbeschermingsmiddelen niet politiseren, zegt CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Hij wil niet dat het parlement gaat discussiëren over de vraag of bepaalde gewasbeschemringsmiddelen, zoals Mancozeb, wel of niet moeten worden toegelaten. “Daar hebben we het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden voor”, zegt hij. Von Martels wil niet dat besluiten over de toelating worden bepaald door politieke emotie. Over een verbod op Mancozeb wil hij niet in het parlement besluiten. “Daar hebben wij geen verstand van”, zegt hij.

Het permanent comité voor planten, dieren, voeding en voer (Scopaff) vergaderde maandag en dinsdag over de hernieuwde toelating van verschillende gewasbeschermingsmiddelen. De Europese Commissie is van plan de schimmelbestrijder Mancozeb niet langer toe te laten.

Schouten steunt besluit Scopaff

Landbouwminister Carola Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat zij het ermee eens is om het middel niet langer toe te laten. Eerder dit jaar is besloten de toelating van het middel om procedurele redenen met een jaar te verlengen. Schouten vindt dat een besluit om het middel geen nieuwe toelating te geven zo snel mogelijk moet ingaan nadat de beslissing is gevallen. Daarmee sluit de minister aan bij een verzoek van de Partij voor de Dieren.

Mancozeb wordt in de uienteelt ingezet tegen valse meeldauw. Ook in de aspergeteelt wordt het middel toegepast. Het middel staat lange tijd ter discussie, omdat er aanwijzingen zijn dat het middel mogelijk effecten heeft op het zenuwstelsel.

Weinig alternatieven

Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum van LTO-Akkerbouw heeft eerder aangegeven dat er weinig alternatieven zijn voor de bestrijding van valse meeldauw in uien. CDA-Kamerlid Von Martels vindt dat er in het algemeen te weinig aandacht is voor alternatieven, als er besloten wordt de toelating van een middel niet te verlengen. Volgens hem kan dat averechts werken, omdat agrarisch ondernemers op andere middelen terugvallen die mogelijk nog meer milieudruk veroorzaken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.