CDA en SGP willen versoepeling Plantgezondheidswet

21-11-2019 | Laatste update op 18-01 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Wie middelen heeft voor gewassen die niet worden geteeld, pleegt volgens de nieuwe Plantgezondheidswet een misdrijf.

Landbouwminister Carola Schouten wil een verbod invoeren op een gewasbeschermingsmiddel dat een teler niet nodig heeft voor zijn eigen teelten. CDA en SGP vinden dat een lastig uit te voeren regel en willen dat deel in de wet schrappen.

‘Disproportioneel’

In de Plantgezondheidswet, die net is ingediend bij de Tweede Kamer, staat dat het aanwezig hebben van middelen die een teler niet voor zijn eigen gewassen nodig heeft, wordt beschouwd als een misdrijf.

Daar komt bij dat leveranciers geen middelen mogen leveren voor andere gewassen dan waarvoor het middel bedoeld is.

Het zal in de praktijk lastig zijn om hier rekening mee te houden

CDA‘er Maurits von Martels onderschrijft de doelstelling van de wet, maar hij is het niet eens met de instelling van een verbod. “Dat is disproportioneel”, oordeelt hij, “omdat de leverancier niet met zekerheid kan vaststellen of de teler die bij hem een bestelling plaatst het gewas waarvoor het middel bedoeld is ook daadwerkelijk teelt.”

Wijzigingsvoorstel ingediend

Von Martels heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om de bepaling uit de nieuwe wet te halen. Ook SGP‘er Roelof Bisschop is het niet eens met de bepaling in de wet. Volgens hem zal dat leiden tot grote onduidelijkheid. “Het is in de praktijk niet werkbaar en geeft gebruikers en leveranciers op zijn minst weinig rechtszekerheid”, vindt Bisschop.

Hij wijst er op dat telers snel kunnen aanlopen tegen de wettelijke bepaling als teeltplannen wijzigen en gewassen in het teeltplan door een andere teelt worden vervangen. “Het zal in de praktijk lastig zijn om hier rekening mee te houden”, aldus Bisschop. Daarbij komt dat er ook telers zijn die voorraden van middelen aanhouden om bespuitingen uit te voeren bij collega‘s. Voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het lastig om daar goede controle op uit te voeren.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.