CDA: strategisch belang landbouw beschermen

Partijvoorzitter Rutger Ploum, lijsttrekker Hugo de Jonge en Ben Knapen, voorzitter van de programmacommissie, tijdens de overhandiging van het CDA verkiezingsprogramma op het partijbureau in Den Haag. Foto: ANP
IMG_ANP-424614422

De strategische rol van de landbouw verdient waardering en bescherming. Dat stelt het CDA in zijn nieuwe verkiezingsprogramma. Vitale landbouwgronden moeten een beschermde status krijgen, stelt de regeringspartij in het programma dat onder de titel Zorg voor Elkaar is gepubliceerd.

De toekomst van het platteland en de voedselzekerheid moet worden veiliggesteld door in de nieuwe Nota Ruimte ontwikkelgebieden voor de landbouw aan te wijzen ‘in een goede balans met de ruimte voor natuur, wonen en recreatie’. De partij wil agrarische technologie, landbouwgrond en vitale bedrijven in zaai- en pootgoed tegen ongewenste buitenlandse overnames beschermen.

Europese samenwerking

Volgens het CDA hebben veel politieke partijen geen aandacht voor de strategische waarde van een sterke agrarische sector. ‘Op wereldschaal azen landen als China op onze agrarische technologie en productiecapaciteit, terwijl met de groei van de wereldbevolking voedselzekerheid en voedselveiligheid steeds grotere vraagstukken vormen. Europese samenwerking en handelsverdragen zijn dan onmisbare instrumenten om de eigen markt, de voedselkwaliteit en de productie te beschermen’, aldus het CDA.

In het verkiezingsprogramma stelt het CDA onder andere dat er duidelijke langjarige duurzaamheidsdoelen moeten worden vastgelegd, waar de sector zelf op bedrijfsniveau uitvoering aan kan geven. Er komen doelmaatregelen per bedrijf, waarbij elke boer ruimte voor maatwerk, innovatie en vakmanschap heeft. ‘De overheid handhaaft op de uitkomst en hoeft zich minder met de bedrijfsvoering op het erf te bemoeien’.

Modernisering en innovatie

Modernisering en innovatie van de landbouw krijgt bij het CDA prioriteit boven stoppersregelingen. Het CDA wil het geld dat het kabinet al heeft uitgetrokken voor beëindigingsregelingen in het kader het stikstofbeleid omzetten naar stimuleringsregelingen voor verduurzaming van stallen en productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde geld betere resultaten kunnen worden geboekt.

Een land zonder boeren is als een museum zonder zijn beroemde schilderijen

In het vrijdag gepresenteerd verkiezingsprogramma worden boeren, tuinders en vissers in Nederland neergezet las de ‘Rembrandts in het Rijksmuseum’. ‘Een land zonder boeren is als een museum zonder zijn beroemde schilderijen. Daarom moeten we op de boeren, tuinders en vissers net zo zuinig zijn als op onze Rembrandt’.

De positie van Nederland als tweede agrarisch exporteur, waarover binnen de partij vorig jaar forse discussie ontstond, komt niet terug in het programma. Toen stond in een discussiestuk dat duurzaamheid en dierenwelzijn net als het boereninkomen belangrijker waren dan de ambitie om tweede voedselexporteur te zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.