CDA wil deskundigen horen over stikstofcijfers RIVM

CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts. - Foto: Roel Dijkstra
CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts. - Foto: Roel Dijkstra

Het CDA wil in de Tweede Kamer een hoorzitting houden over de stikstofgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts stelt in de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor om het Mesdagfonds, onafhankelijk onderzoeker Evert Mouw en het RIVM daarvoor uit te nodigen.

Rapport depositieberekeningen RIVM volgt

Evert Mouw bracht 9 februari een onderzoek naar buiten over de berekende ammoniakemissies. Het Mesdagfonds zal op 20 februari een rapport uitbrengen dat zich richt op de depositieberekeningen van het RIVM.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer