CEMA: rol voor machinefabrikanten in data delen

CEMA ziet dat er hindernissen zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van data die voortkomt uit landbouwmachines. Met een nieuwe strategie wil de organisatie hiervoor oplossingsrichtingen bieden.

CEMA, de Europese belangenbehartiger voor producenten van landbouwmachines, werkt de komende jaren aan het beter uitwisselen van data. De industrie gaat aan de slag met de ontwikkeling van een zogenoemde ‘open source-interface’, vrij te vertalen als een openbare koppeling tussen dataplatformen van verschillende machinemerken. Dat schrijft CEMA in een nieuw geschreven strategie over data die begin deze maand werd gepubliceerd.

Bedrijfseigen platforms

CEMA illustreert de huidige situatie als volgt: ‘wanneer we onze telefoons en laptops gebruiken, vinden we het vanzelfsprekend dat de data die worden uitgewisseld, gelezen kunnen worden door veel verschillende apps. Voor landbouwmachines die zijn verbonden met ‘de wereld’ zijn er nog vele hindernissen te nemen om de data in veel verschillende toepassingen te kunnen gebruiken.’ Concreet betekent het dat bedrijfseigen gegevens van landbouwmachines verzonden worden naar bedrijfseigen platforms van waaruit het moeilijk is om gegevens uit te wisselen naar andere platforms.

De strategie is om het vertrouwen in het delen van data op te bouwen door een goed ontwerp van technologie

Volgens CEMA spelen geavanceerde slimme technologieën en de data die daaruit voortkomen een cruciale rol in een duurzame landbouw. Volgens de organisatie is een eenvoudige, veilige en automatische gegevensoverdracht tussen platforms het belangrijkste om een volledige uitrol van data-uitwisseling in landbouwmachines te bereiken. CEMA ziet hierin een belangrijke rol voor de gezamenlijke machinefabrikanten. De nieuwe strategie van CEMA is dan ook bedoeld om vertrouwen in het delen van data op te bouwen door een goed ontwerp van technologie.

Technische hindernissen

Volgens de belangenbehartiger zijn er nog enkele technische hindernissen te nemen voordat er volledig gebruik kan worden gemaakt van de gegenereerde data. Ten eerste begint het met het alleen delen van data in werkbare sets om onnodige ruis te voorkomen. Ongeveer 90% van de data bestaat uit zogenoemde ‘dark data’: data die wordt gegenereerd maar die niet worden gebruikt om nuttige inzichten te krijgen waar boeren iets aan hebben. De benodigde filtering en classificatie van de data moet maximaal op machineniveau plaatsvinden.

Het is van belang dat datastromen goed beveiligd zijn

Innovatie fabrikanten

Daarnaast moet het aantal indelingen en formats van de data worden beperkt, zodat ze door alle platformen kunnen worden gebruikt. Ook moeten er standaarden komen waaraan data moeten voldoen. Op basis van deze standaarden kunnen computersystemen gebouwd worden die met data van verschillende merken kunnen werken. Eén dataplatform voor alle verschillende merken is echter niet wenselijk, want dat zou de innovatie van de fabrikanten beperken, aldus CEMA.

Ten slotte is het volgens de belangenbehartiger van belang dat datastromen goed beveiligd zijn. Geautomatiseerde toestemming voor de overdracht van data door middel van ‘slimme contracten’ is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. Veilige overdracht van data zal de verschillende merken van systemen meer vertrouwen geven het delen van data met andere merken mogelijk te maken.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.