CEO ForFarmers: ook in Nederland gaan we groeien

29-09-2020 | Laatste update op 21-02 | |
Yoram Knoop (1969) is sinds 2014 CEO van ForFarmers. Onder zijn leiding ging het bedrijf naar de beurs, nadat het hierop al enkele jaren had voorgesorteerd. Vanuit zijn functie is Knoop lid van de stuurgroep binnen de Europese veevoerorganisatie Fefac. Voordat hij werkzaam werd bij ForFarmers, werkte hij bij Cargill. - Foto: Jan Willem Schouten
Yoram Knoop (1969) is sinds 2014 CEO van ForFarmers. Onder zijn leiding ging het bedrijf naar de beurs, nadat het hierop al enkele jaren had voorgesorteerd. Vanuit zijn functie is Knoop lid van de stuurgroep binnen de Europese veevoerorganisatie Fefac. Voordat hij werkzaam werd bij ForFarmers, werkte hij bij Cargill. - Foto: Jan Willem Schouten

De nieuwe strategie van ForFarmers richt zich op groei. Zowel in nieuwe markten als in Nederland en andere thuismarkten. CEO Yoram Knoop ziet nog genoeg mogelijkheden.

ForFarmers wil groeien. Over vijf jaar moet het bedrijf voer maken in zeven landen. Er komen twee nieuwe markten bij, mogelijk zelfs buiten Europa, want de groei van de markt in West-Europa is er uit. Maar, zo stelt CEO Yoram Knoop in gesprek met Boerderij via een videoverbinding, “Nederland is en blijft onze belangrijkste markt. Het is ons fundament waaruit we verder bouwen.” In Nederland zet het veevoerbedrijf in op meer digitalisering, een betere klantervaring, innovatieve voerconcepten en intensief advies. Regio’s waar het bedrijf ondervertegenwoordigd is, krijgen meer aandacht.

Nieuwe strategie ForFarmers

Het is allemaal onderdeel van de nieuwe strategie ‘Build to grow 2025’ die ForFarmers onlangs presenteerde. De bedoeling is de komende vijf jaar de marktposities in de bestaande thuismarkten verder uit te bouwen en om zowel hier als in nieuwe markten te groeien door overnames. De groei moet de Nederlandse boer ook wat opleveren: indirect via behaalde kostenvoordelen en direct voor de leden van coöperatie FromFarmers die delen in de winst.

Waarom ligt de focus in de nieuwe strategie zo sterk op groei?

“Een onderneming die niet groeit, houdt uiteindelijk op te bestaan. Bedrijven die niet groeien, worden op termijn mogelijk overgenomen door bedrijven die wel groei doormaken. West-Europa is een moeilijke markt. De veestapels groeien er niet, in Nederland voorzien we een lichte krimp. De druk op de dierlijke sectoren neemt toe. In 2018 zijn we naar Polen gegaan, dat was een strategische keuze, want daar zit nog genoeg groei. We zijn op dit moment echter in relatief weinig groeimarkten actief. Daar willen we meer balans in brengen.”

Maakt verdere uitbreiding naar nieuwe landen niet dat een bedrijf groot en log wordt en focus voor bestaande markten verliest?

“We kiezen bewust voor zeven landen. We willen niet in heel veel landen een klein beetje actief zijn, maar in minder landen goed en met volle focus. Op het moment dat je niet meer dicht bij je klanten staat, doe je iets verkeerd. Er komen door de uitbreiding geen extra niveaus in het management en de aandacht blijft in ieder land bij de klant. Er komt niet minder aandacht voor de thuismarkten, zoals Nederland. Nederland is onze bakermat en is heel belangrijk voor ons. Ook in Nederland gaan we groeien. We blijven investeren in kwaliteit, in digitale oplossingen. Er zijn ook hier nog regio’s waar we ondervertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld in de vleeskuikensector in Zuid-Nederland en in de rundveesector in West-Nederland. In dergelijke regio’s gaan we extra aandacht besteden aan het binnenhalen en behouden van nieuwe klanten.”

Wil ForFarmers in Nederland ook groeien door overnames?

“Ons doel is om in elk land waar we actief zijn, een nummer-1- of 2-positie te hebben. In Nederland is dat het geval. In Polen en Duitsland nog niet. Daarom voeren we daar een proactief beleid voor overnames. Pas twee jaar geleden kwamen we op de Poolse markt. In Duitsland zitten we al veel langer, maar daar is het niet makkelijk gebleken die positie te bereiken. Op de Nederlandse markt verwacht ik wel verdere consolidatie. De markt zal ook de komende tijd uitdagend blijven, we verwachten daarom een verdere consolidatie in de markt. Als we een bij ons passend bedrijf kunnen overnemen, dan is dat natuurlijk mooi voor ons en voor de klanten.”

Lees verder onder de foto.

"Digitalisering moet het gemak om zaken met ons te doen verbeteren", aldus Yoram Knoop. - Foto: ForFarmers

Hoe wil ForFarmers nieuwe klanten aan zich gaan binden?

“We zetten onder andere in op innovatieve voerconcepten. Jaarlijks zijn we bezig met zo’n zestig projecten op dit vlak. We verbeteren het voer continu. Daarmee verbeteren bijvoorbeeld het percentage vet en eiwit in melk, de fosfaat- en stikstofefficiëntie en de voederconversie. Je ziet dat duurzaamheid hierin steeds een grotere rol gaat spelen, maar belangrijk is dat het rendement voor de boer ervan verbetert. Overigens is een andere insteek van innovatie onderdeel van de nieuwe strategie. Voorheen was innovatie vooral gericht op nutritie. De nieuwe Next Level-aanpak is om meer te kijken naar innovatie op het snijvlak van nutritie, productieproces en data. Zo zijn we bezig met een project waarbij varkens een chip krijgen, waardoor we per varken de voergift kunnen bepalen en de groeicurve kunnen voorspellen.

We richten ons dus ook op data en digitalisering. Met data kunnen we boeren laten zien wat voer en advies van ForFarmers hen kan opleveren. Digitalisering moet het gemak om zaken met ons te doen verbeteren. De eBusiness-app is daar een voorbeeld van. Het is de bedoeling dat veehouders hun voer via de app eenvoudig kunnen bestellen en dat ook advies erin wordt opgenomen.”

Boeren hebben steeds meer kennis nodig. Dat is voor ons ook een kans

En de voerprijzen?

“De marges in deze branche zijn heel klein. We moeten daarom onze schaal gebruiken om onze kosten te verlagen, om zo klantgericht tegen de laagst mogelijke kosten te kunnen opereren. We hebben in de afgelopen twee jaar € 10 miljoen aan kosten bespaard, en de komende jaren is er nog een slag van tenminste € 10 miljoen te maken.

Uit de coronacrisis hebben we geleerd dat digitale middelen heel goed werken in sommige gevallen. Onze adviseurs maken daar ook gebruik van. Uiteindelijk kan dat in kosten en efficiency schelen voor zowel boer als adviseur. Dat betekent niet dat er geen bedrijfsbezoeken meer plaatsvinden. Het behouden van klanten is natuurlijk cruciaal. In sommige gevallen gaat de bezoekintensiteit zelfs omhoog. Boeren hebben steeds meer kennis nodig. Dat is voor ons ook een kans.”

Hoe bedoelt u dat?

“Bedrijven worden groter. Werken op basis van fingerspitzengefühl is er steeds minder bij. Data en gericht advies worden steeds belangrijker. Daar spelen we op in door de boer dat te kunnen leveren. Dat betekent dat het kennisniveau bij ForFarmers nog verder omhoog moet. Daar werken we aan door goede mensen aan te trekken en trainingsprogramma’s uit te voeren. Die kennisstrijd betekent ook dat het voor kleinere spelers in de branche lastiger wordt om daar in mee te gaan.”

Er is schaal nodig voor duurzaamheid en efficiëntie

ForFarmers besteedt ook aandacht aan circulariteit in de nieuwe strategie. Wat betekent dat concreet? Volgt ForFarmers hierin de kringloopvisie van minister Schouten?

“Het is niet altijd duidelijk wat die kringloopvisie van minister Schouten inhoudt. Als het betekent: zo min mogelijk afval, geen belasting van het milieu en het sluiten van kringlopen, ja. Maar als het betekent dat we terug moeten naar een soort Ot-en-Sienlandbouw met lokale kringlopen en lokale afzet, dan nee. Dat brengt noch duurzame noch betaalbare landbouw. Er is schaal nodig voor duurzaamheid en efficiëntie. We moeten kringlopen sluiten, maar dat mag best over een grote afstand. Dat we in West-Europa soja willen telen slaat natuurlijk helemaal nergens op. Er zijn plekken waar dat klimatologisch veel beter kan en waar verdere optimalisering en verduurzaming een betere optie is.

Op het gebied van bijproducten kunnen nog stappen gemaakt worden. De hoeveelheid bijproducten en het aandeel ervan in veevoer kan omhoog. We zijn afhankelijk van het aanbod, maar er zijn nog steeds reststromen die verspild worden. Dieren zijn belangrijk in de kringloop om reststromen om te kunnen zetten in voedsel. Regelgeving is echter wel een beperkende factor, bijvoorbeeld in het gebruik van diermeel. Dat zou een zeer waardevolle manier zijn om eiwit te hergebruiken. We ageren dan ook fel tegen de huidige regelgeving.”

Productielocatie van ForFarmers in Lochem (Gld.). - Foto: ForFarmers
Productielocatie van ForFarmers in Lochem (Gld.). - Foto: ForFarmers

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Kloosterman


Beheer