China blijft in 2021 bepalend in de vleesmarkt

19-11-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Door dierziekten en corona blijft onvoorspelbaarheid de boventoon voeren op de wereldwijde vleesmarkt in 2021.

Een ding staat daarentegen wel vast: China blijft net als afgelopen jaren het meest bepalend voor de productie en handel in dierlijk eiwit. Dat is belangrijkste boodschap in de Global Animal Protein Outlook 2021 van Rabobank. Varkensvlees speelt in dit alles een hoofdrol.

Minimaal 10% meer varkensvlees

Wat betreft productie is de verwachting dat China komend jaar minstens 10%, maar mogelijk 15% meer varkensvlees op de markt brengt dan in 2020. China werkt met man en macht aan het herstel van de varkensvleesproductie. Deze is als gevolg van Afrikaanse varkenspest (AVP) zo’n 40% gekrompen en bereikte in 2019 zijn dieptepunt. Gestimuleerd door de overheid en hoge opbrengstprijzen voor vlees is dit jaar meer dan € 25 miljard geïnvesteerd in de Chinese varkenshouderij, schat Rabobank. De investeringen gaan nog door. De omvang van de Chinese varkensstapel zal in 2021 zodoende groeien tot 80% van het aantal dieren voor AVP toesloeg, in augustus 2018. Voor AVP nam China de helft van de mondiale varkensvleesproductie voor zijn rekening.

Minder import

Door de stijgende binnenlandse varkensvleesproductie is China in 2021 minder aangewezen op importen. Desondanks blijft China veruit de grootste importeur van varkensvlees. Dit jaar importeert het land naar schatting meer dan 5 miljoen ton varkensvlees. Dat volume zal in 2021 tussen 10 en 30% lager uitkomen. De onzekerheid is fors. Dat heeft mede te maken met de mate waarin de Chinese varkensvleesconsumptie stijgt in 2021. Door onzekerheid en hoge prijzen eten de Chinezen minder varkensvlees dan voor de AVP.

Buiten China gebeurt veel minder

Andere toonaangevende regio’s voor de vleesproductie zijn Noord-Amerika, Europa, Brazilië en Zuidoost-Azië. Gemiddeld genomen zal in deze gebieden de vleesproductie minder groeien dan afgelopen jaren, terwijl in Europa zelfs wordt uitgegaan van een lichte krimp. De afnemende productiegroei is onder meer het gevolg van stijgende voerprijzen en overheidsbeleid met betrekking tot de veehouderij. Het herstel van de coronapandemie biedt kansen in 2021, maar zorgt ook voor onzekerheid. Het is onzeker hoezeer de foodservice herstelt in 2021. Daarnaast is de beschikbaarheid van arbeid een zorg en wordt uitgegaan van hogere productiekosten, mede door de zoektocht naar andere afzetkanalen en extra aandacht voor voedselveiligheid.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.