Doorgaan naar artikel

China herziet koers varkensvlees

Het inpakken en laden van varkensvlees voor export. - Foto: Bert Jansen

Het inpakken en laden van varkensvlees voor export. - Foto: Bert Jansen

In China is de inflatie van consumentenprijzen gestegen tot 5,4%. Dat is het hoogste niveau in acht jaar.

De belangrijkste trigger daarvan is de prijsstijging van varkensvlees. Dat is roofgoed geworden doordat de helft van de Chinese varkensstapel verdwenen is door Afrikaanse varkenspest (AVP) en de bevoorrading ook nog eens inklapte tijdens de coronalockdown van grote regio’s met veel inwoners.

Oproer voorkomen

Sterk stijgende voedselprijzen gekoppeld aan achterblijvende inkomstenstijging zijn een opmaat naar sociale onrust. Zie het Tiananmenprotest van 1989 en de Arabische lente van 2010. De Chinese machthebbers willen een oproer koste wat kost voorkomen. Daarvoor schuwen ze geen enkele maatregel.

Ingrijpende beleidswijzigingen

Om belevering met varkensvlees te verzekeren, wordt de bouw van nieuwe grootschalige varkensbedrijven en aanpalende infrastructuur per direct toegestaan op voorheen uitgesloten locaties. Ook worden bouwmaterialen voorbehouden voor de bouw van nieuwe varkensbedrijven. Daarbovenop moedigt de staat conglomeraten aan, en biedt hen volop steun om te investeren in grootschalige varkenshouderij en productieketens in landen waarmee China een stabiele handelsbetrekking heeft en die vrij zijn van AVP. Maar dat moet dan wel productie zijn voor levering van vlees aan China. Dit zijn ingrijpende beleidswijzigingen.

Afrikaanse varkenspest onbeheersbaar

Dat China extern voor de eigen markt wil produceren is een breuk met het verleden, waarin nagenoeg 100% zelfvoorzieningsgraad voorop stond. Het is ook een teken dat China inziet dat de AVP onbeheersbaar is en nog wel enkele jaren gaat voortslepen. Herbevolking van getroffen bedrijven blijkt geen soelaas te bieden, de ziekte steekt snel weer de kop op.

Productie voor de Chinese markt betekent over enige tijd produceren binnen door Chinese bedrijven gecontroleerde ketens

China wil niet afhankelijk blijven van dure en onzekere importen voor ‘volksvoedsel nummer 1’. Daarom grijpt het de regie. Productie voor de Chinese markt betekent over enige tijd produceren binnen door Chinese bedrijven gecontroleerde ketens.

Het signaal naar de varkenshouders buiten China is dat de topprijzen eerder eindigen dan iedereen hoopt of verwacht. Als zo’n grote speler zich roert, gaat de varkensmarkt mee. Die zal helemaal kantelen richting productie binnen integraties of kolommen. Losse afzet wordt net als in de vleespluimveehouderij bijna een unicum. En dat zal sneller gaan dan menigeen lief is.

Beheer
WP Admin