China is AVP op zijn vroegst in 2025 te boven

11-11-2019 | |
Varkensbedrijf in Hebei. China is snel aan het opschalen. - Foto: ANP - Foto: ANP
Varkensbedrijf in Hebei. China is snel aan het opschalen. - Foto: ANP

De wederopbouw van de Chinese varkenssector na Afrikaanse varkenspest duurt naar verwachting vijf jaar.

Dat zeggen analisten van Rabobank. Vanaf 2025 zal de Chinese varkensvleesproductie op circa 47 miljoen ton uitkomen. Op dat niveau blijft de productie hangen. Dat is echter nog lang niet het peil van voor de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in 2018. Toen produceerde China jaarlijks bijna 55 miljoen ton varkensvlees.

Dal in 2020

Het binnenlandse Chinese varkensvleesaanbod zal met 35 miljoen ton in 2020 een dieptepunt bereiken. Dat is ruim onder het aanbod van 40 miljoen ton dit jaar. Rabobank voorziet dat de Chinese varkensvleesproductie dit jaar een kwart lager is dan in 2018.

De analisten omschrijven 2020 en 2021 als de jaren waarin de Chinese varkenssector zich langzaam hervindt. De drie daaropvolgende jaren omschrijft de bank als een periode van snelle groei. Vanaf 2025 en daarna wordt een nieuwe balans gevonden.

Verdere schaalvergroting en herstructurering

Het herstel van de Chinese varkenssector gaat tevens gepaard met een sterke, verdere schaalvergroting en een herstructurering. Na 2025 wordt ruim een derde van het varkensvlees geproduceerd op bedrijven met meer dan 10.000 varkens. Dat is nu 21%.

China produceert over enkele jaren tevens een groter percentage varkensvlees in regio’s waar de meeste mensen wonen. Daar wordt ook geslacht, zodat minder wordt gesleept met levende dieren.

Ook verandert het consumptiepatroon van de Chinezen. Voor de AVP bestond meer dan 60% van de vleesconsumptie uit varkensvlees. Dat zal in 2025 circa 50% zijn. De Chinezen gaan significant meer pluimveevlees eten.

Stijgende import

De Chinese importbehoefte aan varkensvlees bereikt in 2020 zijn hoogtepunt met bijna 4,5 miljoen ton. Dat is ruwweg het dubbele volume van voor de Afrikaanse varkenspest. De mogelijkheden voor de varkensvleesexport naar China blijven zodoende goed, voorziet Rabobank.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer