China kampt met mutatie AVP-virus

26-01 | |
Foto: AFP
Foto: AFP

Ondanks dat China de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) te boven lijkt te komen, is er ook reden tot zorg.

Er lijkt een gemuteerde vorm van het virus rond te gaan. Dat meldt
PigProgress
. Bij een opleving van het AVP-virus in de provincie Guangdong begin dit jaar werden deze uitbraken toegeschreven aan illegale vaccins. Het vaccin veroorzaakt bij gevaccineerde zeugen PRRS-achtige klachten als doodgeboorten, mummificaties, embryonale sterfte, onvruchtbaarheid en abortus. Levend geboren biggen zijn vaak minder levensvatbaar. Biggen die wel blijven leven, blijven kwakkelen en groeien slecht.

Geen natuurlijke mutatie

Veldvirussen kunnen altijd muteren, maar er zijn volgens de in China werkende Amerikaanse varkensdierenarts dr. E. Wayne Johnson geen aanwijzingen dat het virus dat nu in China opduikt zo’n natuurlijke mutatie is. Hij stelt dat het eerder het resultaat is van een opzettelijke introductie van het vaccinvirus in een aanzienlijk deel van de varkensstapel. Alleen is er geen betrouwbare informatie over hoeveel vaccin er is gebruikt en in hoeverre de aanwezigheid van het vaccinvirus te wijten valt aan secundaire verspreiding door varkens en gebruik van materialen. Volgens Johnson zijn er aanwijzingen dat het vaccineren nog steeds voortduurt. AVP is nog altijd wijdverspreid in China en veel varkenshouders grijpen wanhopig elke mogelijkheid aan om de ziekte te bestrijden. Johnson waarschuwt dat de introductie van het vaccinvirus een ongewenste complicatie van het oorspronkelijke virus is en epidemiologisch gezien uit de hand begint te lopen.

van der LindeBeheer