China treedt op tegen smokkel babyvoeding

Babyvoeding in een Chinese supermarkt. - Foto: ANP
Babyvoeding in een Chinese supermarkt. - Foto: ANP

De Chinese overheid heeft in de voorbije maand een smokkelnetwerk voor babyvoeding opgerold. Dit netwerk heeft sinds juni 2019 voor $ 128 miljoen aan kindervoeding illegaal geïmporteerd, aldus de staatsmedia.

Volgens de South China Morning Post zijn kantoren en opslagplaatsen in tientallen plaatsen, waaronder Guangzhou, Shanghai, Shaoxing, Wuhan, Changsha and Shenzhen binnengevallen. Tot vorig jaar was Hongkong een van de belangrijkste toegangspunten tot China voor smokkel en grijze import van kindervoeding. Dit kanaal is vrijwel gesloten.

Illegale importen

In de berichten over het oprollen van smokkelnetwerken wordt overigens alleen melding gemaakt van illegale importen, waarbij hoge importtarieven voor buitenlandse kindervoeding worden omzeild. Daardoor konden ze met kortingen tot 40% op de markt worden gebracht. Van import van onveilige producten lijkt geen sprake. De bij de laatste actie gearresteerde personen verklaarden dat de in beslag genomen kindervoeding alleen voor persoonlijk gebruik zou zijn. Dit lijkt ongeloofwaardig, gezien de grote hoeveelheden product die in beslag zijn genomen. Bij één inval werden 170.000 blikken kindervoeding uit Nieuw Zeeland aangetroffen in één enkel pakhuis.

Meer greep op productie

China probeert geleidelijk aan meer greep te krijgen op de import en productie van kindervoeding in het land. In 2008 was er een groot schandaal met vervuilde (Chinese) kindervoeding, waardoor het vertrouwen in het eigen product verdween. Sinds de introductie van een nieuwe voedselveiligheidswet in 2015 proberen de autoriteiten langzamerhand het vertrouwen in binnenlands geproduceerde kindervoeding te herstellen. Dit past ook in het overheidsstreven om minder afhankelijk te zijn van geïmporteerd product.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.