China weigert voorlopig nog vlees uit AVP-landen

Het Duitse ministerie van landbouw laat weten uit te gaan van moeizame onderhandelingen met China over regionalisering bij Afrikaanse varkenspest (AVP).

Belangrijke afnemers buiten de EU sluiten hun grenzen voor varkensvlees dat afkomstig is uit een land waar AVP heerst. Duitsland loopt daar ook tegen aan, nu het virus daar onder wilde zwijnen zit. Met regionalisering wil Duitsland bereiken dat China, en andere Aziatische landen, hun grenzen alleen sluiten voor vlees afkomstig uit een vastgesteld risicogebied. Vlees uit de rest van het land zou dan gewoon naar elke bestemming op aarde kunnen.

Onderhandelingen lopen al lang

Het ministerie laat weten al sinds 2014 met China te praten over dit onderwerp. Toen deed AVP zijn intrede in de EU. Direct na de vaststelling van AVP onder wilde zwijnen, afgelopen september, bracht Duitsland het voorstel voor regionalisering weer onder de aandacht bij de Chinezen. Maar ook in Zuid-Korea en Japan. Met het laatstgenoemde land zijn de gesprekken het verst gevorderd, laat het Duitse landbouwministerie weten.

Niettemin is men in Duitsland voorzichtig over de kansen voor regionalisering bij de varkensvleesexport. Het is tot dusver geen enkel land gelukt om dat te regelen, luidt de reactie. Ook de Europese Commissie slaagt er niet in om zoiets voor elkaar te boksen in China.

Urgenter maken

Namens de Nederlandse vleessector is lobbyist Frans van Dongen nauw betrokken bij de onderhandelingen over regionalisering. Hij zegt dat het niet eenvoudig is om hierover een akkoord te bereiken met China. Van Dongen: “China is moeilijk te overtuigen op dit vlak.” Samen met collega’s dringt Van Dongen er daarom op aan het thema regionalisering tot speerpunt te verheffen. Het moet in de gesprekken met China net zo belangrijk worden als thema’s over bijvoorbeeld intellectueel eigendom of het 5G-netwerk.

Voortaan Chefsache

Van Dongen wil tegelijk dat de hoogste vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Raad het thema ter sprake brengen met China. In Duitsland wordt erop aangestuurd dat kanselier Merkel zelf gaat onderhandelen met China. Ze zou in dat geval een mandaat van de EU moeten hebben, betoogt Van Dongen.

Zonder vrije markt geen verduurzaming

Vanuit de vleeslobby wordt in Brussel gewezen op de verduurzamingsplannen, zoals de Green Deal en Farm-to-Fork-strategie. In deze plannen wordt juist ook van vleessector een grote inspanning gevraagd om de CO2-emissies te verlagen. Voor de uitvoering van de plannen moeten de grenzen wel open zijn, zodat geld wordt verdiend, is het argument. Zonder geld geen verduurzaming. Van Dongen merkt dat deze boodschap goed aankomt bij de Europese leiders. Hij hoopt dat ze deze gaan omzetten in daden. Als dat gebeurt, kan de regionalisering in 2021 een feit zijn, verwacht hij.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.