China werkt keihard aan een nieuwe varkenssector

24-02 | |
Chinezen verwelkomen een nieuwe lading fokvarkens afkomstig uit Frankrijk. Foto: Nucleus
Chinezen verwelkomen een nieuwe lading fokvarkens afkomstig uit Frankrijk. Foto: Nucleus

De wederopbouw van de door Afrikaanse varkenspest geruïneerde Chinese varkenssector zal dit jaar harder gaan dan afgelopen jaar. Daarover zijn analisten en fokkerijorganisaties het eens.

De fokkerijorganisaties moeten ervoor zorgen dat China voldoende fokvarkens heeft. Volgens cijfers van het Franse fokkerijbedrijf Nucléus zijn in 2020 in totaal bijna 28.000 overgrootouderdieren naar China gevlogen, voor het grootste deel vanuit Frankrijk en Denemarken. Met 28.000 geëxporteerde overgrootouderdieren per jaar ligt er een stevige basis om China te helpen aan voldoende productiezeugen op termijn. Als het aantal van 2020 drie jaar achter elkaar wordt gehaald, en waarschijnlijk nog groeit, zit het totaal eind 2022 op ruwweg 100.000 overgrootouderdieren. Met dat aantal is het in beginsel mogelijk in enige jaren 20 miljoen F1-zeugen te produceren.

Vraag is oneindig groot

Ieder fokbedrijf wil nu in China zijn. Deze markt lijkt onverzadigbaar. Voor de Afrikaanse varkenspest (AVP) in 2018 toesloeg, telde China 45 miljoen zeugen. Minstens de helft van dat aantal is ten prooi gevallen aan AVP. Het zijn er geen 23 miljoen, maar zeker is dat China duizelingwekkende aantallen productiezeugen nodig heeft komende jaren.

China is als geen ander land ter wereld in staat om in korte tijd een sector in de benen te helpen en te faciliteren. Rabobank verwacht dat de Chinese varkensvleesproductie in 2024 weer op het niveau zit van 2018, voor de AVP voor het eerst toesloeg. De fokkerijorganisaties die in China actief zijn, sluiten zich in grote lijnen aan bij de prognose van de bank. Bij Hendrix Genetics stellen ze dat in de hele Chinese varkensketen de vastberadenheid groot is om de doelen te halen.

Leven met varkensziekten

Feit is dat het AVP-virus stevig verankerd zit in China. Ook raken varkensbedrijven nog steeds besmet met AVP. Op bedrijven in besmet gebied zal iedereen zich dus 100% aan de hygiënevoorschriften moeten houden om insleep van AVP te voorkomen. Eén foutje kan al fatale gevolgen hebben. Het blijft zodoende lastig om een schatting maken hoe lang China nodig heeft om zijn varkensproductie weer op peil te krijgen. De varkenshouderij in dit land heeft sowieso te maken met hoge ziektedruk. Diarreeziekte PED is ook een plaag voor sector in China.

Import blijft

Verwacht wordt dat de Chinese import van varkensvlees in 2020 zijn hoogtepunt bereikte. Volgens cijfers van Rabobank importeerde China afgelopen jaar 5,6 miljoen ton varkensvlees en aanverwante producten. Voor dit jaar wordt uitgegaan van een importdaling tussen 10 en 30%, als gevolg van de stijgende binnenlandse productie.

Desondanks zijn de varkensfokbedrijven van mening dat China varkensvleesproducten blijft importeren, ook als de binnenlandse productie weer op peil zit van voor AVP. Naar bijproducten blijft sowieso vraag in China. Voor AVP toesloeg, importeerde China jaarlijks ook 2,5 miljoen ton vlees en bijproducten.

van Dooren
Kees van Dooren RedacteurBeheer