Doorgaan naar artikel

Chinees plan geeft varkenssector ruim baan

De inrichting van een nieuwe varkensstal in China. - Foto: Henk Riswick

De inrichting van een nieuwe varkensstal in China. - Foto: Henk Riswick

De regering in Peking kwam onlangs met een toekomstvisie en stimuleringsplan voor de varkenssector. In het stuk worden bedrijven aangezet ook buiten de landsgrenzen varkens te gaan houden.

China maakt de weg vrij voor wederopbouw van zijn varkenssector. Door Afrikaanse varkenspest (AVP) is de varkensvleesproductie gehalveerd. Onlangs is een document vrijgegeven waarin de plannen staan omschreven. Het stuk is vooral geschreven voor de particuliere varkensproducenten en vertelt in hoofdlijnen in welke richting de sector zich moet ontwikkelen. Het wordt bijna nergens concreet. Een uitzondering vormt het gedeelte over financiering en subsidie. De financiering wordt eenvoudiger en toegankelijker gemaakt. Voortaan komen bedrijven met een productie van 500 varkens per jaar of meer in aanmerking voor rentesubsidie. De grens lag op 5.000 geproduceerde varkens. Ieder varken telt in een periode van enorme krapte.

‘Trek over de wereld’

Het slot van het overheidspapier spreekt het meest tot de verbeelding en werd vorige week direct groot nieuws. De Chinese regering riep varkensproducenten op ‘to go global’. De bedrijven worden aangemoedigd ook in overzeese gebieden varkens te gaan houden. In landen waar geen dierziekten zijn en China een goede handelsrelatie mee heeft, want het vlees moet naar China toe. Dat is voor de binnenlandse markt.

Kompasfunctie

Het document is een kompas voor de ontwikkelrichting van de varkenssector, maar gaat tegelijk in op de actualiteit. Varkensbedrijven en de aanverwante industrie krijgen een plaats op de lijst van vitale sectoren tijdens de coronacrisis.

Peking benoemt in het plan de hele productiekolom, van fokkerij tot vleesverwerking en alles wat daar tussen zit. Op alle punten moet het voortaan beter. Verbetering van de veevoerkwaliteit. Maar ook een grootschalige varkensfokkerij die kennis deelt en de bijbehorende ki-stations om de genetica te verdelen over het land. De bioveiligheid moet in de hele varkensketen beter en zeker op fokbedrijven van productiedieren.

Angst wegnemen

Minder risico op herbesmetting met Afrikaanse varkenspest in combinatie met een gegarandeerde vergoeding als AVP toch toeslaat, moet varkenshouders over de streep trekken om hun stallen te herbevolken. Want de risico’s op een nieuwe besmetting zijn groot in China. Vooral in het noorden van het land wemelt het van de wilde zwijnen die het virus blijven verspreiden.

Niet marchanderen en marktkennis

Bij transport komt meer aandacht voor hygiëne. Ook moet de quarantaine worden geregeld bij de ontvangst van dieren. De ketenbewaking moet beter en mensen die willens en wetens AVP verspreiden, worden gestraft. Interessant is ook de oproep om een marktinformatiesysteem op te zetten, zodat fokkerijen tijdig kunnen anticiperen op verwachte pieken of dalen in het varkensaanbod.

Lees meer over

Snel delen

Kees van Dooren
Kees van Dooren

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin