Chloorprofam-reiniging geen garantie op succes

29-01-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Een duur reinigingsprotocol tegen chloorprofam lijkt niet nodig, droog reinigen lijkt voldoende. Reinigen van de bewaarschuur betekent niet dat de aardappelen gegarandeerd chloorprofam-residuvrij zijn.

De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) adviseert alle telers hun schuren in zomer 2020 te reinigen om de kans op contaminatie zo klein mogelijk te maken. Dat benadrukte Hylke Brunt, secretaris van de Vavi, op de Themadag Aardappelen in Dronten. Een tijdelijke verhoging van de MRL van 0,01 mg/kg naar 0,3 tot 0,5 mg/kg zou veel verlichting geven. Als de MRL op 0,01 wordt gesteld, dan zou 50% van de bewaaraardappelen een te hoog gehalte aan residu bevatten. Zelfs bij de verhoogde MRL is er geen zekerheid dat de aardappelen onder de norm blijven. Uit inventarisatie blijkt dat ook dan nog enkele procentpunten van de bewaaraardappelen een te hoog residugehalte zullen hebben en dus onbruikbaar zijn voor verwerking.

Kijken welk reinigingsprotocol afdoende werkt

Reinigen is geen vrijbrief dat de aardappelen onder de MRL-norm blijven, vertelt Brunt. Momenteel onderzoekt de Vavi welk reinigingsprotocol het meest afdoende werkt om een bestaande schuur te ontdoen van chloorprofam. Er is nog veel onduidelijk. Waar veel residuen in aardappelen worden verwacht, blijken de gehaltes vaak laag. Waar lage gehaltes worden verwacht, blijken deze soms onverwacht hoog.

Lees ook: Paniek aardappelsector om residu-eis chloorprofam

Brunt kan nog niet zeggen welk reinigingsprotocol het meest afdoende is. Wel licht hij een tipje van de sluier op. Zo lijkt droog reinigen voldoende effectief, en kan het reinigen in veel gevallen door de teler zelf uitgevoerd worden. Er hoeft geen extern bedrijf te worden ingeschakeld. Ook zal reinigen waarschijnlijk niet verplicht worden gesteld, al is het wel erg aan te raden, aldus Brunt.

Verlaging MRL voor chloorprofam

In het voorjaar van 2021 wordt in Europa de MRL voor chloorprofam op aardappelen verlaagd van 10 mg/kg aardappelen naar óf 0,3 tot 0,5 mg/kg aardappelen als door de EU een tijdelijke verhoging van de MRL wordt toegekend, óf 0,01 mg/kg als geen tijdelijke verhoging wordt toegekend. Aardappelen oogst 2020, die voor voorjaar 2021 worden afgeleverd, kunnen dus nog met chloorprofam behandeld worden.

Toch is dit slechts een theoretische mogelijkheid, aldus André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw. De opgebruikdatum van chloorprofam is 8 oktober 2020. De aardappelen moeten dus al voor deze datum zijn ingeschuurd en behandeld. Vervolgens is later alsnog kiemremming nodig met een alternatief kiemremmingsmiddel, omdat de opgebruikdatum van 8 oktober is gepasseerd, en moet de teler er 100% zeker van zijn dat de aardappelen tijdig worden afgeleverd.

Praktisch einde oefening chloorprofam

Schuiven met afleveren is niet mogelijk, omdat dan het risico bestaat dat het aflevermoment na de datum van de MRL-verlaging komt te liggen. Een te hoge MRL is dan onvermijdelijk. Daarbij, de aardappelverwerkende industrie wil ook geen oogst 2020-aardappelen die zijn behandeld met chloorprofam, om eventuele problemen later met partijen frites met te hoge MRL’s voor te zijn. Dus, theoretisch zou chloorprofam nog toegepast kunnen worden, maar in de praktijk is het voor oogst 2020 einde oefening chloorprofam.

“Er zijn nog losse eindjes”, vertelt Hoogendijk. Zo is nog niet helder of de nieuwe striktere MRL-norm voor chloorprofam ook voor importaardappelen en frites van buiten de EU gaat gelden. Normaal gesproken is dat wel zo, maar de Europese Commissie heeft daar nog geen bevestigend antwoord op gegeven.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer