Chloraat in babyvoeding verder aan banden

30-11-2021 | Laatste update op 16-02 | |
In (opvolg) zuigelingenvoeding wordt de maximum residu level van 0,01 milligram per kilo voor chloraat dikwijls overschreden. - Foto: Canva
In (opvolg) zuigelingenvoeding wordt de maximum residu level van 0,01 milligram per kilo voor chloraat dikwijls overschreden. - Foto: Canva

Producenten van zuigelingen- en peutervoeding moeten er EU-breed scherper op toezien dat het chloraatgehalte binnen de normen blijft.

Dat is de uitkomst van een consultatie van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA.

Chloraat is een bijproduct van desinfectie en kan bij langdurige inname schadelijk zijn. Sinds 2018 stelt de NVWA vast dat de MRL (maximum residu level) van 0,01 milligram per kilo voor chloraat dikwijls wordt overschreden in zuigelingen- en peutervoeding. Het gaat om (opvolg)zuigelingenvoeding en kant-en-klaar commercieel verkrijgbare voedingsmiddelen voor de specifieke doelgroepen.

Moeilijk haalbaar

Die 0,1 milligram is volgens de sector, die samenkomt in de branchevereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD), moeilijk haalbaar. Zij vroeg om versoepeling van de normen, omdat het lastig is om alle bronnen te achterhalen van chloraat.

Op aandringen van NVWA en BuRO is het toch tot een plan van aanpak gekomen, want bij langdurige consumptie kan een negatief gezondheidseffect niet worden uitgesloten bij gehalten boven de 0,04 milligram.

Roadmap voor verlaging chloraatgehalte

Het plan van aanpak is een EU-brede ‘roadmap’ voor verlaging van het chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding. Ook geeft VNFKD aan dat de gehalten aan chloraat reeds zijn verlaagd en het percentage overschrijdingen is gedaald.

Tussen Europese landen bestaan grote verschillen wat betreft de inrichting van toezicht en handhaving op chloraat in zuigelingen- en peutervoeding.

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer