ChristenUnie pleit voor inkrimpen veestapel

Foto: ANP
Foto: ANP

De ChristenUnie wil een kleinere veestapel, minder veevoer van ver en een meer extensieve landbouwsector.

Dat schrijft de partij in het concept-verkiezingsprogramma. ChristenUnie, de partij van huidige landbouwminister Carola Schouten, vindt dat de landbouw structureel anders moet en bepleit een kringloop van voedingsstoffen en mineralen op lokaal en regionaal niveau.

Circulaire landbouw

De landbouw moet circulair worden en het liefst de rest van de economie ook. Wel schrijft de partij in het programma dat voor die omslag in de landbouw tijd nodig is, omdat boeren momenteel al grote investeringen hebben gedaan voor een steeds effectievere productie.

De landbouw moet klimaatvriendelijk en energiezuinig worden. “Zonne- en windenergie krijgen een plek in het businessmodel op het boerenerf.” Daarnaast wil de ChristenUnie ook ruimte voor veehouders om te innoveren en experimenteren met emissie-arme technieken.

Afspraken nodig voor eerlijke prijzen

En daar is ook geld voor nodig, ziet de ChristenUnie: “Noodzakelijke randvoorwaarde is een eerlijke prijs voor de producten van het land en het delen van winst in de hele agrarische keten.” Daarvoor zijn volgens de partij afspraken nodig met andere bedrijven en ketens, zoals de supermarkten en de banken.

De overheid moet boeren steunen en stimuleren om die omschakeling in te zetten. Daarin wil de ChristenUnie nadrukkelijk polarisatie uit de weg gaan: “Het heeft geen zin om de tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de Randstad en het landelijk gebied, uit te vergroten of door intimidatie het gelijk af te dwingen,” vindt de partij.

Meer ruimte voor natuur

Ook wil de ChristenUnie meer ruimte voor natuur in Nederland, de partij pleit voor de aanleg van ‘veel meer’ bos. Bouwen wil de partij vooral in de stedelijke gebieden, maar als het nodig is, ‘valt er niet te ontkomen’ aan bouwen op landbouwgrond’. Verder dringt de partij aan op het halen van de klimaatdoelen zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs.

van Rooijen


Beheer