Doorgaan naar artikel

ChristenUnie wil begrenzing omvang kalverhouderij

Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

De ChristenUnie wil een begrenzing van de kalverhouderij in Nederland.

Tweede Kamerlid Pieter Grinwis diende tijdens een debat in de Tweede Kamer over de export van kalfsvlees naar China een motie in waarin hij de regering vraagt alles in het werk te stellen om de import van kalveren naar Nederland te beperken en om de omvang van de kalverhouderij in Nederland te maximaliseren. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan de invoering van een stelsel van dierrechten voor de kalverhouderij.

Niet langer houdbaar

Grinwis vindt de import van kalveren op de huidige schaal niet langer houdbaar vanwege dierenwelzijn, volksgezondheid en in het licht van de stikstofcrisis. “Het moet anders, beter, minder. Het is jammer dat de sector nu is weggelopen van de overlegtafels. De vorige maand door de minister van LNV naar de Kamer gestuurde scenariostudies komen met moeilijke, pittige conclusies voor de vleeskalverhouderij in Nederland, maar we kunnen nu eenmaal niet door op de oude voet”, zegt Grinwis. Hij vindt dat met het huidige systeem vooral grote integraties profiteren en niet de kalverhouders zelf.

Partij voor de Dieren: importstop

Christine Theunissen (Partij voor de Dieren) pleitte tijdens het debat ook voor een importstop van kalveren. Handelsminister Sigrid Kaag reageerde echter dat dit niet kan, vanwege Europese afspraken over de vrije handel in goederen. Ze wijst erop dat landbouwminister Carola Schouten wel werkt aan Europese beperkingen van de maximale transportduur tot 8 uur.

Opening Chinese markt

De meningen over de opening van de Chinese markt voor Nederlands kalfsvlees in 2018 blijken zeer divers. Terwijl linkse partijen vinden dat export naar China moet stoppen omdat dit leidt tot groei van de sector, pleiten VVD‘er Jan Klink en BBB‘er Caroline van der Plas juist voor uitbreiding van de handelsafspraken, om ook export van organen, poten en oren mogelijk te maken. Dit kan bijdragen aan een betere verwaarding van het kalf, omdat deze delen in Europa niet zo geliefd zijn, aldus de politici. Kaag reageert dat het aan de minister van landbouw is om het gesprek hierover aan te gaan met de Chinese autoriteiten.

Bij het debat brachten meerdere partijen de toekomstscenario’s van de kalverhouderij in Nederland ter sprake. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wees de vragen hierover af, omdat dit onderwerpen zijn waar met de minister van landbouw moet worden gesproken, in plaats van met de minister van handel. Bovendien heeft de Kamer het debat over het sectorplan voor de kalverhouderij controversieel verklaard.

Beheer
WP Admin