Doorgaan naar artikel

Cijfers, beleid en boerenverstand

'Toch zegt mijn boerenverstand ook dat het belangrijk is om eveneens aan andere knoppen te draaien. De landbouw kan dit probleem niet alleen oplossen'. Foto: ANP

'Toch zegt mijn boerenverstand ook dat het belangrijk is om eveneens aan andere knoppen te draaien. De landbouw kan dit probleem niet alleen oplossen'. Foto: ANP

In het laatste jaar heeft iedereen weer kunnen zien hoe belangrijk het is om de cijfers en statistieken goed op orde te hebben. In onzekere tijden geven cijfers houvast en grip op een probleem. Ook in het stikstof- en coronadossier zijn betrouwbare cijfers van cruciaal belang om adequaat beleid te maken.

Een stevig debat over de betrouwbaarheid van cijfers is niet verkeerd. Soms levert dit verdieping op of worden ontwikkelingen nog eens van een andere kant belicht. Zowel in het stikstof- als het coronadossier is dit veelvuldig gedaan. Als CBS-statisticus lees ik dergelijke bespiegelingen altijd met bovengemiddelde belangstelling. Vaak hebben criticasters wel een punt, want er bestaat geen enkele statistiek die de volmaakte werkelijkheid weergeeft.

Beleid is namelijk zelden gebaseerd op een enkel cijfer

Niet zo vaak zie ik echter een analyse voorbij komen waarvan ik denk dat het echt ingrijpend effect zou kunnen bewerkstelligen op beleid. Beleid is namelijk zelden gebaseerd op een enkel cijfer. Er worden wel beleidsdoelen geformuleerd die je kan vatten in een enkel cijfer. Zo zijn er duidelijke beleidsdoelen als het gaat om de stikstof- en fosfaatreductie.

Minder fosfaat en minder stikstof

Toch zijn dergelijke beleidsdoelen doorgaans gebaseerd op vele duizenden onderliggende waarnemingen, cijfers en statistieken. Er zal vast wel eens een cijfertje tussen zitten dat iets minder betrouwbaar is, maar toch willen we nog steeds minder fosfaat en minder stikstof, omdat het de ‘volhoudbaarheid’ van de landbouw en natuur ten goede komt.

Dat de landbouw een belangrijke rol speelt in het reduceren van de hoeveelheid stikstof en fosfaat blijft staan, ook al hebben we momenteel minder (lucht)verkeer. Toch zegt mijn boerenverstand ook dat het belangrijk is om eveneens aan andere knoppen te draaien. De landbouw kan dit probleem niet alleen oplossen.

Cruciale rol is weggelegd voor de consument

Het leidmotief voor 2020 lijkt te worden ‘samen moeten we het doen’. Dit geldt voor het stikstofdossier en ook voor het aanpakken van het coronavirus. Laten we er samen de schouders onder zetten en zo verder werken aan nieuwe ontwikkelingsperspectieven in de Nederlandse land- en tuinbouw. Perspectieven die burgers nog meer weten te waarderen, omdat de manier van produceren goed is voor gezondheid, klimaat en natuur. Samen betekent wat mij betreft ook dat er een cruciale rol is weggelegd voor de consument. Uiteindelijk zal vooral hetgeen wij wereldwijd consumeren, bepalen in welk tempo de landbouw zich zal aanpassen.

Beheer
WP Admin