CLM: duurzaamheid vlas en hennep benadrukken

CLM vindt dat vlas en hennep de duurzaamheid bevorderen. Om de toepassing te stimuleren, moet er heel wat gebeuren. “De overheid moet ‘true pricing’ toepassen.”

Directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda wilde onlangs een nieuw dak op haar huis. Dat moest uiteraard volledig duurzaam worden, zei ze maandag bij de presentatie van het CLM-rapport over de vlas- en hennepsector. “Maar dat was niet te realiseren. Ik wilde een dak van hennep. Maar de bouwers waren niet in beweging te krijgen. De isolatie is wel van hennepplaten gemaakt.”

De overheid zou de opslag van CO2 in bouwmaterialen moeten stimuleren

Volgens Minnesma is een verdienmodel nodig om verduurzaming verder te stimuleren. “Ik roep consumenten op linnen kleding te kopen. De overheid zou de opslag van CO2 in bouwmaterialen moeten stimuleren. Dan ontstaat een verdienmodel voor de hele vlas- en hennepketen.”

Europese Green Deal

Onderzoeksbureau CLM stelt in een rapport dat vlas en hennep bijdragen aan een duurzame samenleving. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van brancheorganisatie VlasenHennep.NL en de provincies Groningen en Zeeland. Vlas en hennep kunnen volgens CLM een grote bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het nationale klimaatbeleid en de Europese Green Deal. CO2 wordt langdurig vastgelegd als de vezels worden gebruikt in textiel en bouwmaterialen.

Ook past stimulering van de teelt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU, omdat het een gezonde bodem en biodiversiteit bevordert en er weinig (vlas) tot geen (hennep) chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn. En de gewassen zijn goed te telen in ons klimaat.

Pleiten voor stimulerende maatregelen

Ondanks deze sterke punten staat er slechts 2.400 hectare vlas en 1.900 hectare hennep in Nederland op een totaal van bijna 380.000 hectare akkerbouw. Volgens CLM komt dat door onbekendheid met de teelt, de soms lage saldo’s en de risico’s die vooral aan de vlasteelt kleven vanwege regen en wind.

Het onderzoeksbureau pleit dan ook voor stimulerende maatregelen. De overheid moet ‘true pricing’ toepassen: de echte kosten moeten zichtbaar zijn in de prijs. Dat kan door het recyclen van bouwmaterialen verplicht te stellen. De productie veroorzaakt veel CO2-uitstoot en bouwafval kost de samenleving veel geld. Verplichte recycling geeft natuurlijke materialen een voorsprong op beton, steen en staal.

Positieve effecten op de biodiversiteit

Daarnaast moet de vastlegging van CO2 financieel worden beloond. De teelten kunnen financieel worden gestimuleerd via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook pleit CLM voor verder onderzoek naar de positieve effecten van de vlas- en hennepteelt op de biodiversiteit.

De pluspunten van vlas en hennep in bouwmaterialen moeten volgens CLM beter onder de aandacht worden gebracht van overheden, bouwbedrijven en maatschappelijke organisaties. Voorzitter Watze van der Zee van VlasenHennep.NL neemt de aanbevelingen ter harte. “Aan ons de opgave om die boodschap uit te dragen richting beleidsmakers en politici.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.