Coalitie kauwt op advies Remkes

16-06-2020 | Laatste update op 29-04 | |
Johan Remkes adviseert het kabinet om een grotere reductie van de stikstofemissie als doel te stellen. - Foto: ANP
Johan Remkes adviseert het kabinet om een grotere reductie van de stikstofemissie als doel te stellen. - Foto: ANP

Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes) blijkt voor de 4 regeringspartijen lastig te verteren. Vooral de aanbeveling om de doelstellingen beter te borgen in regelgeving ligt gevoelig. De 4 partijen waren het er dinsdag 16 juni aan het eind van de dag nog niet over eens.

Maandag 15 en dinsdag 16 juni hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in verschillende geledingen met elkaar overlegd over het vervolg dat het kabinet kan geven aan de aanbevelingen van Remkes. In grote lijnen adviseert Remkes om een veel grotere reductie van de stikstofemissie als doel te stellen. Het kabinet streeft een vermindering van de stikstofdeken met 26%, terwijl Remkes een halvering adviseert. Bovendien vindt Remkes dat de doelstelling voor 2030 beter moet worden vastgelegd. Het kabinet heeft een streefwaarde vastgesteld, die weliswaar wordt nagestreefd, maar die niet wettelijk afdwingbaar is. Remkes zegt dat het kabinet zich moet verplichten een resultaat te behalen.

Raad van State kritisch

CDA en VVD zijn huiverig voor een verplichting die wettelijk afdwingbaar is. Het succes dat Urgenda via de rechter heeft behaald in de klimaatwetgeving, speelt hierbij op de achtergrond mee. De vrees is echter dat de Raad van State als adviseur over wetgeving kritisch zal zijn over een wet waarin niet is voldaan aan de borging waar Remkes op hamert.

Binnen de coalitie worden verschillende opties bekeken, waarvan er een is om de resultaatverplichting achter de hand te houden als blijkt dat vrijwillige stikstofreductie niet tot voldoende resultaat leidt.

Kabinet komt met oordeel

Donderdag 18 juni praat de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Het kabinet zou in de aanloop van dat debat nog met een oordeel komen over het advies van Remkes. De coalitiepartijen lijken het er wel over eens dat de doelstelling van tenminste 26 % vermindering van de stikstofuitstoot niet hoeft te worden aangepast.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer