Coalitie zoekt stikstofpad

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten volgende week over een nieuw pakket aan stikstofmaatregelen (minder eiwitrijk voer, verbeterde stalsystemen, meer beweiding, aanpassingen bij de mestaanwending, gerichte opkoop van bedrijven). Dat bevestigen verschillende betrokken politici.

Bedoeling is dat het kabinet nog deze maand een pakket van maatregelen op tafel legt, waarmee het stikstofregister kan worden gevuld. Bij de gesprekken tussen de coalitiepartijen liggen ook cijfers op tafel van de stikstofwinst die per maatregel kan worden ingeboekt. Daarnaast wordt ook gesproken over maatregelen in andere bedrijfstakken, zoals de industrie en de energiesector.

De invoering van de maatregelen zal nog enige tijd vergen, omdat de Tweede Kamer wil meepraten over de uitvoering van het stikstofreductiepad. Het stikstofregister gaat komend weekeinde open en zal direct worden gevuld met de ‘opbrengsten’ van de snelheidsverlaging, die dit weekeinde ingaat.

Gerichte opkoop van bedrijven

Een van de eerder aangekondigde maatregelen is de gerichte opkoop van bedrijven. Hoewel die opkoop nog niet formeel is begonnen, melden zich bij de provincies nu al veehouders. “Er zijn veel boeren die zich al melden”, aldus landbouwminister Carola Schouten donderdag 12 maart in een debat met de Tweede Kamer. Schouten wil niet meegaan met het idee van SGP‘er Chris Stoffer om minder geld uit te trekken voor de gerichte opkoop en meer voor de ontwikkeling van technische maatregelen.

Landbouw Collectief

Het kabinet en het Landbouw Collectief zijn het nog niet eens over de manier waarop de stikstofemissie vanuit de veehouderij kan worden verzekerd. De voorstellen van het Landbouw Collectief liggen nog steeds op tafel.

Programma Aanpak Stikstof

De minister is niet nader ingegaan op de gesprekken tussen het Landbouw Collectief en het kabinet. De bedoeling is dat het collectief en het kabinet eind deze maand of begin april weer bij elkaar komen om spijkers met koppen te slaan. Als de coalitiepartijen het eens worden, ligt het voor de hand dat er dan al een brief ligt van het kabinet, waarin een tijdspad wordt uitgezet met maatregelen die in de komende tien jaar voldoende stikstofwinst opleveren. Die stikstofwinst is onder andere nodig om ‘bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met en melding, zonder een vergunning aan te vragen. Daarbij is er ook nog een categorie bedrijven die geen vergunning hoefde aan te vragen en evenmin een melding hoefde te doen, maar wel een (minieme) stikstofbijdrage leveren.

Voerspoor

Een van de heikele punten in het overleg is het feit dat het kabinet en het parlement hebben besloten de voorgenomen stikstofreductie in het voerspoor te borgen via de wet op de economische delicten. Het kabinet wil niet een soort convenant sluiten, waarbij intenties werden uitgesproken. Zowel de wortel als de stok moeten in de regeling zitten, vindt het kabinet.

Beweiden en bemesten

Zowel Mark Harbers (VVD) als Jaco Geurts (CDA) hebben de minister gewezen op de onrust onder boeren over de juridische procedures op het gebied van beweiden en bemesten. Landbouwminister Schouten zegt opnieuw dat zij “de koe in de wei niet wil belemmeren met vergunningverlening. Dat draagt niet bij aan de oplossing van het stikstofprobleem”, aldus Schouten. De minister voegde er aan toe dat ze samen met de provincies alle juridische middelen inzet om de juridische procedures tot een voor de boeren goed einde te brengen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.