Collectief: oplossing stikstofimpasse gevonden

19-11-2019 | Laatste update op 08-03 | |
Foto: Anne van der Woude - Foto: AnnevanderWoude
Foto: Anne van der Woude

Het Landbouw Collectief presenteert woensdag 20 november haar uitweg uit de stikstofimpasse.

Het Landbouw Collectief van twaalf organisaties in de land- en tuinbouw zeggen een uitweg te hebben gevonden uit de ‘gecreëerde impasse over stikstof. Woensdag zal het collectief plannen presenteren, die in elk geval voor de korte termijn de impasse los trekken en waarmee tijd wordt gewonnen voor de middellange termijn.

Voorstellen niet vrijblijvend

Het collectief wil met de oplossing tijd en ruimte bieden zodat de vergunningverlening in elk geval voor de komende twee jaar op gang komt en blijft, zowel binnen als buiten de land- en tuinbouw.

De voorstellen zijn niet vrijblijvend in de richting van de overheid. Het collectief wil zich inspannen om de stikstofuitstoot te verminderen, maar tegelijkertijd moet daar wel een tegemoetkoming van de overheid tegenover staan.

Wij kopen tijd voor heel Nederland met maatregelen waar niemand spijt van krijgt

“Wij doen het niet voor niets”, zegt Jeroen van Maanen van het collectief. Van Maanen gaat inhoudelijk niet in op de plannen. “Wij kopen tijd voor heel Nederland met maatregelen waar niemand spijt van krijgt.” Van Manen benadrukt het unieke karakter van het collectief, waarin de twaalf organisaties samenwerken. “Dat was en is fantastisch. We zijn ervan overtuigd dat we samen meer kunnen dan alleen.”

Doel van collectief

Doel van het collectief is onder meer om te zorgen dat gegevens die boven water komen bij onderzoek naar metingen en rekenmethoden rond ammoniak en stikstof uiteindelijk worden meegenomen in het beleid.

Het collectief bestaat uit de actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force en de landbouworganisaties LTO Nederland, POV, Netwerk Grondig, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Fruittelers Organisatie en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

Snelle oplossing niet gemakkelijk

Het collectief meldt dat “er sprake is van een gecreëerde impasse die voorkomen had kunnen worden, maar waarvoor een snelle oplossing niet gemakkelijk lijkt”. De twaalf organisaties in het collectief hebben de handen ineengeslagen, “zij vonden de oplossingen om snel uit deze impasse te komen”.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer