Collectieve aanpak in boerendata

10-03 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

Deze winter organiseerden we als FarmHack een open leergang data en technologie.

Het doel was om boeren te laten leren van data-initiatieven van andere boeren. Deze initiatieven vormen een interessante leerschool – van het scherp krijgen van problemen tot het verkennen van mogelijke oplossingen en het ontwikkelen ervan.

Boeren ervaren het werken met data als tijdrovend, omslachtig en lastig

Problemen zijn er genoeg. Boeren ervaren het werken met data als tijdrovend, omslachtig en lastig. Zoals een akkerbouwer het formuleerde: “De afgelopen dagen ben ik úren bezig geweest om graanopbrengstdata van drie jaren op een dusdanige manier te bewerken, dat ik er nu inzichten uit kan halen. Bijvoorbeeld welke delen van het percelen leveren in alle jaren opbrengsten onder het gemiddelde.”

Ook worden vaak de risico’s genoemd van het produceren en inzichtelijk krijgen van meer boerendata. De datahonger bij derden is groot. Hoe meer data er beschikbaar is, hoe groter de druk en hoe kleiner de bewegingsruimte op het boerenerf, zo is de gedachte.

Beter leren uitnutten van data

Oplossingen lijken niet zozeer te schuilen in meer data, maar in het beter leren uitnutten van data die je als boer nu al hebt (of zou moeten hebben). De hoofdvraag is namelijk wat jij als individuele boer zelf, met je eigen budget, je eigen kennis, je eigen prioriteiten op je bedrijf, nu al zou kunnen en willen met data. Alleen op die manier maak je een slim begin van een digitale strategie die past bij jouw bedrijf.

Wensen en behoeften lopen enorm uiteen

Het wreekt zich wel dat geen landbouwbedrijf hetzelfde is, en wensen en behoeften enorm uiteen lopen. Dit maakt het moeilijk om te komen tot samenwerking en een collectieve aanpak om tekortkomingen in agri-IT aan te pakken. Zo is uitwisselbaarheid van data cruciaal voor het opwaarderen van data. Uitwisselbare data geeft boeren onafhankelijkheid, keuzevrijheid en slagkracht. Nu wordt dit door een enkeling bepleit. Een collectieve aanpak zou meer recht doen aan het belang van de boer.

Samen een vuist maken

En dat geldt voor meer zaken. Hoe beoordeel je de technologiekeuzes van IT-partijen? Hoe bepaal je de minste hoeveelheid data die uitgewisseld dient te worden voor het leveren van een bepaalde functionaliteit? Terugkijkend op de leergang blijft dat bij ons als vraag hangen: hoe krijgen we de boerenhanden op elkaar om samen een vuist te maken?

Meer over


Beheer