Collectieve oplossing voor ‘melders’

Foto: ANP - Foto: Robin van Lonkhuijsen
Foto: ANP

Er komt een collectieve regeling om activiteiten te legaliseren waarvoor onder het Programma Aanpak Stikstof met een melding kon worden voldaan.

Dat meldt het kabinet in de brief over de stikstofproblematiek. Bedrijven waarvan de stikstofdepositie de grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar niet overschreed konden onder het PAS volstaan met een melding. Ze hadden geen Natuurbeschermingsvergunning nodig. Door de uitspraak van de Raad van State zijn de activiteiten van die bedrijven opeens niet legaal meer. Het gaat naar schatting om ruim drieduizend bedrijven, grotendeels in de landbouw.

Drie categorieën

De regeling gaat gelden voor drie categorieën van activiteiten:

  • projecten die op de dag van de rechterlijke uitspraak (29 mei 2019) volledig waren gerealiseerd;
  • projecten die op die datum nog niet volledig klaar waren, maar waarvoor wel aantoonbare stappen waren gezet met het oog op volledige realisatie;
  • projecten die op die datum nog niet begonnen waren, maar waarvoor wel ‘aantoonbaar onomkeerbare significante investeringsverplichtingen waren aangegaan’.

Tot de regeling van kracht is, zal er niet gehandhaafd worden op deze bedrijven. Zij hebben ‘immers te goeder trouw gehandeld’, aldus het kabinet.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer