Commissie komt terug op publicatieplicht fosfaatrecht

Foto: ANP
Foto: ANP

De staatssteun in de vorm van fosfaatrechten moet toch op het niveau van de onderneming worden geopenbaard.

De Europese Commissie komt terug op eerdere mededelingen aan Boerderij, waaruit geconcludeerd kon worden dat Nederland niet verplicht is tot publicatie van de gegevens per veehouderij.

Steun lager dan € 500.000

De Europese Commissie zegt dat gegevens over steun lager dan € 500.000 per begunstigde niet hoeven te worden gepubliceerd. Hoe de waarde van de toegekende fosfaatrechten moet worden bepaald, is een vraag waar de Europese Commissie niet meteen een antwoord op heeft.

Toegekende steun op groepsniveau

De Europese Commissie komt terug op mededelingen, waarin letterlijk stond dat lidstaten in principe verplicht zijn informatie te publiceren over ‘toegekende steun op groepsniveau’. Daaraan werd toegevoegd dat de Europese Commissie er geen bezwaar tegen heeft als de ‘informatie wordt gepubliceerd op het niveau van de individuele begunstigde’. Met ‘groepsniveau’ werd bedoeld een groep van bedrijven onder dezelfde eigenaar en niet een groep van bedrijven in dezelfde sector. De mededelingen over de uitleg van de publicatieplicht door de Europese Commissie werden aan Boerderij toegespeeld op achtergrondbasis.

Richtsnoer voor verstrekken staatssteun

In de beschikking van de Europese Commissie, waarin Nederland wordt toegestaan fosfaatrechten toe te kennen, wordt verwezen naar het richtsnoer voor het verstrekken van staatssteun. Door die verwijzing moet Nederland zich aan het richtsnoer houden.

In het richtsnoer staat onder andere dat het volgende moet worden gepubliceerd: de identiteit van de individuele begunstigde, de vorm en de hoeveelheid steun, de datum van toekenning, het type bedrijf, de regio waar het bedrijf zich bevindt en de economische sector waarin het bedrijf actief is. Van de publicatieplicht kan echter worden afgezien als de individuele steun minder bedraagt dan € 500.000.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer