Commissie ziet positieve trend bij pesticiden

Foto: Michel Velderman
Foto: Michel Velderman

De risico’s door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn met 20% afgenomen sinds 2011. Tegelijkertijd is wel het aantal tijdelijke toelatingen voor calamiteiten gestegen.

Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat om de eerste resultaten van de zogenoemde geharmoniseerde risico-indicatoren die eerder dit jaar zijn ingevoerd. Het is onderdeel van EU-beleid op het gebied van duurzaam gebruik van pesticiden.

Indicator is lager

De eerste indicator is vastgesteld op basis van hoeveelheden werkzame stoffen in middelen die zijn gebruikt in de EU-lidstaten. Die zijn vervolgens gewogen op basis van de bekende risico’s van die bestanddelen. Stoffen met een hoog risico wegen zwaarder mee dan stoffen met een laag risico. Deze indicator die het totale risico van pesticidengebruik weergeeft, is in 2017 20% lager dan in de basisperiode 2011-2013.

De tweede indicator geeft het aantal tijdelijke ontheffingen weer die lidstaten hebben verstrekt. Deze indicator was in 2017 50% hogere dan in de basisperiode 2011-2013. Het gaat dan om situaties die maximaal drie maanden duren voor het bestrijden van ziektes of plagen waar geen ander middel toepasbaar is. Deze indicator geeft geen hoeveelheden weer. Volgens de Commissie is het nog niet mogelijk om de risico’s van de ontheffingen weer te geven.

Nieuw rapport in 2020

Begin 2020 verschijnt een nieuw rapport over het gebruik van pesticiden. Daarin komt een meer gedetailleerd overzicht over duurzamer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Esselink
Wim Esselink Redacteur


Beheer