Compensatie fritesaardappeltelers komt op € 40 miljoen

20-11-2020 | |
André Hoogendijk. - Foto: Fred Libochant
IMG_DIJ408630-1_3x2

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht ongeveer € 40 miljoen uit te keren aan telers van fritesaardappelen als compensatie voor coronaschade. Begin oktober werd nog een bedrag van € 47 miljoen verwacht.

De overheid heeft maximaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld aan fritesaardappeltelers ter compensatie van de schade die zij lijden door de coronacrisis.

Vlotte afhandeling

Volgens directeur André Hoogendijk van de Brancheorganisatie Akkerbouw hebben ongeveer 1.200 telers een aanvraag voor compensatie ingediend. “RVO heeft er 501 afgehandeld. Daar is een bedrag mee gemoeid van € 10 miljoen. Dat is gemiddeld € 20.000 per bedrijf. De definitieve aanvraag van 437 telers is nog in behandeling. Er zijn 221 telers die hun voorlopige aanvraag nog niet definitief hebben gemaakt. Dat kan tot en met 30 november. Enkele tientallen telers hebben hun aanvraag weer ingetrokken. Bijvoorbeeld omdat ze hun aardappelen hebben verkocht of omdat ze toch niet in aanmerking komen voor de coronacompensatie. Op basis hiervan schat RVO dat uiteindelijk € 40 miljoen wordt uitbetaald via de compensatieregeling voor fritesaardappeltelers.”

Hoogendijk vindt dat RVO.nl de compensatieaanvragen van de telers vlot afhandelt. “Het duurde even vóór de compensatieregeling er was. De overheid wilde die afstemmen met andere coronaregelingen. Dat vergde veel overleg. Toen dat allemaal duidelijk was, zijn de voorschotten van 30% snel uitgekeerd. Daarna duurde het even voor duidelijk was aan welke administratieve eisen de aanvragen moeten voldoen. Nu is dat duidelijk en loopt de afhandeling van de definitieve aanvragen vlot door.”

Maximaal € 150.000 compensatie

Bij een schade onder de € 25.000 konden de telers volstaan met een eigen verklaring. Bij schades tussen € 25.000 en € 125.000 wil de overheid een verklaring van een deskundige die aangeeft dat alle gegevens geloofwaardig zijn ingevuld. Telers met een schade van € 25.000 tot € 125.000 moeten een accountantsverklaring overleggen. Een teler kan maximaal € 150.000 compensatie krijgen.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.