Compromis over GLB in Europarlement

De drie grote fracties in het Europees Parlement zijn het eens geworden over een compromistekst over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De basispremie gaat in het compromis naar beneden en er worden meer eisen aan gesteld. Tegelijk krijgen EU-lidstaten meer ruimte om een eigen invulling te geven aan de zogenoemde eco-regelingen. Hierin kunnen lidstaten uitvoering geven aan de doelstellingen op gebied van onder andere biodiversiteit, dierenwelzijn of klimaataanpassing.

5% boerengrond moet uit niet-productieve elementen bestaan

Een van de elementen van het compromis is dat voor alle boeren geldt dat tenminste 5% van hun grond moet bestaan uit niet-productieve elementen. Op lidstaatniveau wordt dat gesteld op 10% van het areaal. Die eis komt overeen met de biodiversiteitsstrategie van Europees Commissaris Frans Timmermans.

Lang gewerkt aan oordeel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het oordeel van het Europees Parlement over het landbouwbeleid is via een lange weg tot stand gekomen. Het vorige parlement had al een oordeel uitgesproken. Het nieuwe, vorig jaar verkozen, parlement wilde er echter ook nog iets over te zeggen hebben.

Complicerend was dat niet alleen de landbouwcommissie, maar ook de milieucommissie het voortouw hadden bij de besprekingen. De milieucommissie trok zich terug uit het overleg, omdat er te weinig vertrouwen was. Vervolgens gingen leden van de landbouwcommissie verder met hun besprekingen. In de afgelopen weken kwamen de woordvoerders van de drie grote partijen bij elkaar om tot een compromis te komen, waarvan de details overigens nog steeds niet bekend zijn.

Volgende week stemt het parlement over de voorstellen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.