Computermodel berekent milieulast door glyfosaat

Onderzoekers in Australië beweren dat veel landbouwgrond vervuild is met glyfosaat. De resultaten zijn gebaseerd op modellen.

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat heeft in de EU een toelating tot december 2022. De discussie over verlenging van de toelating zal binnenkort losbarsten. Voor boeren is glyfosaat een efficiënt en goedkoop middel om onkruid beheersbaar te houden. Tegenstanders van de toelating wijzen op mogelijke risico’s voor natuur, milieu en gezondheid.

3,6 miljard hectare landbouwgrond

De University of Sydney stelt dat ze voor het eerst de wereldwijde gevolgen van glyfosaat voor het milieu in beeld hebben gebracht. Het onderzoek is gepubliceerd in The Science of the Total Environment. De onderzoekers hebben gekeken naar 3,6 miljard hectare landbouwgrond. Hiervan is 1% matig tot zwaar vervuild met glyfosaat. Minder dan 0,1% (3,6 miljoen hectare) is zwaar vervuild met glyfosaat of met AMPA, de stof die overblijft als glyfosaat is afgebroken. Ongeveer 40% is licht vervuild. De resultaten zijn in beeld gebracht op een wereldkaart in regio’s van ongeveer 55 bij 55 kilometer. Vooral in Zuid-Amerika, Europa en Oost- en Zuid-Azië is de milieudruk door glyfosaat hoog, melden de onderzoekers.

Grondmonsters

Dat liegt er niet om. Hoe komen de onderzoekers tot zo’n vergaande conclusie? En dat nog wel wereldwijd? Hoofdonderzoeker Federico Maggi van het Sydney Institute of Agriculture legt het uit. “We maken gebruik van het Global Pesticide Grids en van andere openbare bronnen. Het Global Pesticide Grids houdt van twintig actieve stoffen bij hoeveel het wordt gebruikt en waar. Om die gegevens te ijken, hebben we die vergeleken met gegevens uit een aantal grondmonsters. Daarna hebben we gekeken naar de situatie per regio. Wat is het klimaat? Welke grondsoorten komen daar voor? Dat bepaalt namelijk ook de invloed van glyfosaat op het milieu. Die gegevens hebben we in een model gestopt om het milieueffect per regio te bepalen.”

Glyfosaatbestendige gewassen

Opvallend is dat in Europa meer grond is vervuild met glyfosaat dan in de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië. Terwijl in die landen de teelt van glyfosaatbestendige gewassen wijdverbreid is, waardoor daar veel glyfosaat wordt gespoten. In de EU mogen deze gewassen niet worden geteeld. Behalve de maissoort MON810, maar die wordt alleen in Spanje en Portugal op beperkte schaal verbouwd. Maggi: “Het milieurisico hoeft niet evenredig te zijn aan het gebruik. Van belang is ook de mate waarin glyfosaat biologisch wordt afgebroken, of het kan uitspoelen en hoeveel zich kan ophopen in de grond. Dat verschilt per regio. Deze processen zijn afhankelijk van grondsoort en klimatologische omstandigheden. Dat kan nog belangrijker zijn dan de dosering.”

600.000 tot 750.000 ton glyfosaat per jaar

Jaarlijks wordt in de wereld ongeveer 36 miljoen vierkante kilometer akkerland behandeld met 600.000 tot 750.000 ton glyfosaat. Dat is gemiddeld 170 tot ruim 200 gram per hectare. Dat is weinig, maar toch trekt Maggi een harde conclusie in de studie. “Glyfosaat veroorzaakt milieuverontreiniging. Zelfs in afgelegen gebieden worden residuen gevonden.”

Maar Maggi is onderzoeker genoeg om daar een belangrijke nuance aan toe te voegen. “Hoewel er discussie is over de veiligheid van glyfosaat op de menselijke gezondheid, is er weinig bekend over de giftigheid en mogelijke effecten van AMPA op de biodiversiteit, de bodem en het milieu. Er is nog veel verder onderzoek nodig.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.