Concrete plannen Schone Lucht Akkoord nog dit jaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt eind dit jaar met de uitvoeringsagenda voor het Schone Lucht Akkoord.

Voor de uitvoering van de maatregelen tegen onder andere fijn stof uit de intensieve veehouderij, heeft het kabinet € 50 miljoen gereserveerd. In 2030 moet de gezondheidsschade door luchtvervuiling van Nederlandse bronnen zijn gehalveerd ten opzichte van 2016. “Onze lucht kan en moet schoner. Schone lucht is van levensbelang. Voor onze gezondheid, voor een gezonde toekomst”, zegt Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ze is in overleg met gemeenten en provincies over het concrete maatregelenpakket van het Schone Lucht Akkoord.

EU-normen luchtkwaliteit overschreden

De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd, maar nog steeds worden de EU-normen in sommige regio’s overschreden. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt daarom voortgezet tot de Omgevingswet in werking treedt.

Het gaat met name om een aantal gebieden met veel intensieve veehouderij vanwege te hoge concentraties fijn stof en om overschrijdingen van de norm voor stikstofdioxide in enkele stedelijke gebieden. ‘Ook waar aan de normen wordt voldaan, is verdere verbetering van de luchtkwaliteit van belang om gezondheidswinst te realiseren”, vindt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2021 verwacht het ministerie met een meetmethode te komen om de uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof op bedrijfsniveau te meten, zodat de reductie ook geborgd kan worden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.