Concurrenten Milcobel reageren kalm op opzegverbod

08-04 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Het besluit van Milcobel om alle opzeggingen feitelijk voor een jaar lang te verbieden, brengt nieuwkomer Royal A-ware niet van de wijs. Dit zegt een woordvoerder van het Nederlandse zuivelbedrijf. Coöperatie LDA reageert op vergelijkbare wijze.

Het coöperatiebestuur van Milcobel wees bij besluit van 3 april alle opzeggingen tussen 5 april en 1 juli bij voorbaat van de hand. Dit werd in een aangetekend schrijven aan alle 2470 leden bekend gemaakt. Feitelijk komt het erop neer dat niemand weg kan vóór 1 april 2022, zo werd verder in het schrijven gemeld. Dit heeft te maken met opzegtermijnen en procedures.

Geen actie van A-ware

Het besluit van Milcobel om alle opzeggingen feitelijk voor een jaar lang te verbieden, brengt nieuwkomer Royal A-ware niet van de wijs. “Wij hebben geduld. We zijn gekomen voor de lange termijn,” zo klinkt het. A-ware zelf is verder niet van plan om actie te gaan ondernemen tegen het optreden van Milcobel. “Wij zijn geen partij in het geschil tussen Milcobel en leden die willen vertrekken,” zegt de woordvoerder.

A-ware kan zich overigens wel voorstellen dat Belgische melkveehouders zelf bezwaar aantekenen tegen het besluit van Milcobel. Een algeheel uittreedverbod voor de periode van een heel jaar, waarbij melkveehouders zowel moeten blijven leveren als dat ze hun vermogen in de coöperatie moeten behouden, is tenslotte niet iets wat vaak voorkomt, zo is de observatie.

Flink aantal Vlaamse boeren zegde op bij Milcobel

In de laatste dagen tot aan 5 april heeft naar verluidt nog een flink aantal grotere Vlaamse boeren opgezegd bij Milcobel. Aan dit proces is nu tijdelijk een halt toegeroepen. Er is ook nog een groep boeren die al wel heeft getekend voor A-ware, maar die nog niet had opgezegd bij Milcobel. A-ware houdt de aanmelding van deze ondernemers in portefeuille, maar zal hen niet verplichten om snel te leveren als dat onmogelijk wordt gemaakt door Milcobel.

Coöperatie LDA was de laatste jaren ook een grote ontvanger van leden die vertrekken bij Milcobel. Deze onderneming ziet naar eigen zeggen geen negatieve gevolgen voor zich door de stap van Milcobel.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.