Cono en Royal A-ware houden melkprijs stabiel

03-03-2020 | |
Foto: Lex Salverda
Foto: Lex Salverda

Cono Kaasmakers en Royal A-ware houden hun melkprijzen voor achtereenvolgens februari en maart gelijk. Dit hebben beide ondernemingen bekendgemaakt.

Bij Cono bedraagt de kale voorschotprijs € 35,27 per 100 kilo, terwijl maximaal € 39,77 kan worden gebeurd. Bij A-ware staat de kale melkprijs op € 33,50 per 100 kilo en de maximale prijs op € 38,25 per 100 kilo.

Genoemde prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Ook zijn de prijzen exclusief btw.

Cono en A-ware behoedzamer dan andere zuivelbedrijven

Beide ondernemingen zijn niet negatief over de zuivelmarkt, maar kiezen voor een behoedzame benadering. Arla en DOC Kaas/DMK verhoogden de melkprijzen voor maart, FrieslandCampina liet de melkprijs licht zakken.

Het verloop van de melkprijzen van zuivelverwerkers bekijk je via Foodagribusiness.nl/markt

Meer informatie over voorschotmelkprijzen van diverse zuivelbedrijven vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

van der Horst
Klaas van der Horst Voormalig redacteur


Beheer