Consultatie over nieuwe AVV-aanvraag Avined

Avined heeft gevraagd om een nieuwe AVV voor de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector.

De overheid is gestart met een internetconsultatie over de aanvraag van pluimveekoepelorganisatie Avined, voor een nieuwe algemeenverbindendverklaring (AVV).

Ook niet-leden betalen mee

Avined heeft gevraagd om een nieuwe AVV voor de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse pluimveesector, voor de periode van 2021 tot en met 2027. Met een AVV moeten ook ook ondernemers die geen lid zijn van de in Avined verenigde organisaties verplicht meebetalen aan het onderzoeksprogramma.

In 2018 verleende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste AVV aan de brancheorganisaties verenigd in Avined: Pluimned (voor de vleessector) en Ovoned (voor de eiersector). Eerder werd collectief onderzoek via de nu afgeschafte Productschappen gedaan.

Verdienmodel pluimveehouders verbeteren

Doel is om collectief onderzoek te doen naar zaken die van algemeen economisch belang zijn voor alle pluimveehouders, en die betrekking hebben op de basisrandvoorwaarden die nodig zijn ter verbetering van het verdienmodel van de pluimveehouder. De onderzoeksagenda richt zich op drie thema‘s: milieu en circulariteit, diergezondheid en dierenwelzijn, en voedselveiligheid en volksgezondheid.

De totale bijdrage aan het onderzoeksprogramma van alle betrokkenen zal maximaal € 2,5 miljoen per jaar zijn. Op de agenda staat onder meer onderzoek naar het verlagen van de CO2-foodprint, naar het inzetten en benutten van co-producten in de pluimveehouderij, naar transport van dieren, de omgang met leghaantjes en het uitfaseren van ingrepen.

Reageren op internetconsultatie

Geïnteresseerden kunnen tot 18 januari reageren op de internetconsultatie. De overheid vraagt hen concreet of zij van mening zijn dat de onderzoeksagenda van algemeen economisch belang en van nut is voor de pluimveesector als geheel, en of ze van mening zijn dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor alle ondernemers in de pluimveesector.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.