‘Consument, wist u dit over de agrarische sector?’

04-08-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Heijdra
Anita Heijdra Vleesveehouder
Archieffoto van consumenten in een slagerij. - Foto: Mark Pasveer
Archieffoto van consumenten in een slagerij. - Foto: Mark Pasveer

‘Het anti-landbouwsentiment is een proces van jaren geweest en het zal nog jaren duren voordat je echt iets wezenlijks kan bereiken’, meldde BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas afgelopen week in Pigbusiness.

Inderdaad, we hebben de beeldvorming over de agrarische sector te lang aan haar lot overgelaten. Een groepje gelijkgestemden heeft daarvan slim gebruikgemaakt en onze agrarische sector bewust op een bepaalde manier neergezet.

Agrarische weetjes op een rij

De hoogste tijd dus om dit tij te keren. Daar gaat-ie dan. Beste consument, wist u dat:

 • Het aantal runderen in Nederland sinds 1980 met een kwart is afgenomen?
 • 83,7% van de Nederlandse melkveebedrijven de koeien in de wei laat grazen?
 • Het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest in Nederland super efficiënt gebeurt door de inzet van gps en sensoren op de grond en in lucht?
 • De Nederlandse agrarische sector in de hele wereld geroemd wordt vanwege de efficiënte, duurzame voedselproductie?
 • We dit Nederlandse precisielandbouw noemen?
 • Nederlandse vissers systemen ontwikkelen om het ecosysteem te beschermen?
 • Nederlandse boerderijen wél een Natuurbeschermingswetvergunning hebben en veel andere bedrijven niet?
 • Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij met bijna 70% is gedaald?
 • Grasland CO2 in de bodem vastlegt en Nederlandse boeren veel grasland beheren?
 • 85% van al het geproduceerde veevoer in Nederland bestaat uit rest- en bijproducten?
 • Nederlandse boeren van deze restproducten hoogwaardig voedsel maken, zoals melk, vlees en eieren?
 • Nederlandse boeren geen land in beslag nemen, maar dit land inzetten voor voedsel voor u en voor mij?
 • Voedsel uit Nederland tot het best gecontroleerde voedsel ter wereld behoort?
 • Voedsel uit Nederland weinig zogenoemde foodmiles aflegt?
 • U een bewuste keuze kunt maken?

Beste consument, u maakt het verschil!

Meer over


Beheer