Contributie ZuivelNL gaat omhoog

08-12-2022 | |
Contributie voor ZuivelNL omhoog
De contributie voor ZuivelNL komt daarmee voor zuivelverwerkers op € 0,025 per 100 kilo. Foto: Koos Groenewold

ZuivelNL verhoogt de contributie voor zowel melkveehouders als zuivelverwerkers met een halve cent per 100 kilo melk.

Dat is besloten tijdens de algemene vergadering waarin de begroting voor 2023 werd goedgekeurd. De contributie voor ZuivelNL komt daarmee voor melkveehouders op € 0,055 per 100 kilo en voor verwerkers op € 0,025 per 100 kilo.

De vergadering, waarin de leden DDB, LTO, NMV en NZO waren vertegenwoordigd, vindt zeker gezien de huidige onzekerheden een sterke ketenorganisatie in het belang van melkveehouders en zuivelverwerkers. Het is voor het eerst sinds 2015 dat er door de leden is besloten tot contributieverhoging.

ZuivelNL: een te besteden budget van € 11,2 miljoen

In de sluitende begroting zijn lopende contracten, afspraken en onderhoud van bestaande instrumenten geborgd. Nieuw in 2023 is het extra budget dat is opgenomen voor het thema verdienvermogen en budget voor de collectieve aanpak rond stikstof, klimaat, water en mest.

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2023 een te besteden budget van € 11,2 miljoen heeft. De algemene reserve is begroot op € 1,36 miljoen en blijft daarmee boven het door het bestuur vastgestelde minimum van € 1,2 miljoen.

Vanuit Onderzoek & Innovatie starten in 2023 de praktijkgerichte onderzoeken op basis van ideeën van melkveehouders. Melkveehouders investeren via ZuivelNL jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie.

Willem Veldman
Meer over


Beheer