Controles voedselveiligheid akkerbouw verruimd

De mogelijkheden voor inspecties voor het Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)-schema worden verruimd om verspreiding van het coronavirus in de komende periode te kunnen voorkomen en beheersen. Dat meldt Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw).

Voor deelnemers aan VVAK die voor een herinspectie in aanmerking komen, wordt de mogelijkheid geopend voor een inspectie op afstand. Ook kan, wanneer de inspectie niet mogelijk blijkt binnen de voorgeschreven periode van 6 maanden voor het einde van de geldigheidsduur van het certificaat, de geldigheidsduur van het certificaat voor een periode van drie maanden worden verlengd. De inspectie moet dan wel binnen de verlengde geldigheidsduur worden uitgevoerd.

Voor nieuwe deelnemers die al bij de certificerende instanties bekend zijn, kan tijdelijk worden afgeweken van de regel dat zij in het teeltseizoen moeten worden bezocht. Ook is het in de meeste gevallen mogelijk om hier gebruik te maken van de verruiming voor bestaande deelnemers. Voor ‘echt’ nieuwe deelnemers blijft een fysieke inspectie tijdens het teeltseizoen verplicht.

NAK gaat door

Keuringsdienst NAK zet zijn activiteiten door, zij het dat bijvoorbeeld de doorlooptijd van monsters in het laboratorium door een kleinere personeelsbezetting wat langer wordt. Afgifte van monsters en certificaten en keuringen gaan door onder de voorwaarde van inachtneming van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen. Details zijn op de website van NAK te vinden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.