Skip to content

Convenant aardappelrassen heeft succes

Updated on:
Akkerbouw
Commentaar
Foto: Henk Riswick premium

Foto: Henk Riswick

Het convenant ‘Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ is een succes.

Dankzij het convenant komt in dit natte jaar veel minder phytophthora voor in biologische aardappelen. Het convenant uit 2017 is gesloten door de biologische ketenorganisatie Bionext, aardappeltelers, kwekers, inpakbedrijven en supermarkten. Het doel is om te komen tot 100% phytophthora-resistente biologische aardappelen in de winkelschappen. Eind vorig jaar zaten de supermarkten al op 90%.

Een convenant is een afspraak tussen overheid, bedrijven en organisaties om een bepaald doel te realiseren. De afspraken hebben de reputatie dat ze weinig voorstellen. Bedrijven sluiten ze af om onwenselijke wetgeving van zich af te duwen. Convenanten geven de overheid de mogelijkheid om moeilijk te verteren of slecht uitvoerbare wetgeving uit te stellen. Er zijn genoeg voorbeelden van. Het Convenant Verpakkingen uit 1991 om plastic terug te dringen werkte zo slecht dat de overheid besloot om vanaf 1 juli dit jaar statiegeld in te voeren op plastic flesjes. Een ander voorbeeld is het Nationaal Preventieakkoord uit 2018, bedoeld om roken, slechte eetgewoontes en overgewicht tegen te gaan. Al in 2020 concludeerde het gezondheidsinstituut RIVM dat de afspraken onvoldoende waren om de doelen te halen.

Vraag naar oudere aardappelrassen

Het convenant ‘Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’ laat zien dat zo’n afspraak wel kan slagen. Maar er is nog werk aan de winkel. Een convenant past bij ‘polderland’ Nederland. In het buitenland is het minder bekend. Daardoor vragen buitenlandse afnemers nog steeds de oudere aardappelrassen, die dit jaar worden geteisterd door phytophthora. Met als gevolg grote schade voor telers en exporteurs. Het is hoog tijd om onze handelspartners de zegeningen van zo’n convenant bij te brengen.

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin